Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK03836 Přihlásit
Zařazování nových potravin do spotřebního koše podle etiket On-line 2hod. AK04693 Přihlásit
Aktualizace problematiky ochrany osobních údajů v současných podmínkách On-line 3hod. AK04661 Přihlásit
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání Brno, Hybešova 15 8hod. AK04215 Přihlásit
Adaptační program v prvních třídách Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04162 Přihlásit
Aby dětem ve škole chutnalo Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04463 Přihlásit
Neklidné dítě – problém zvaný ADHD (LMD) Brno, Hybešova 15 5hod. AK04825 Přihlásit
Učitel a jeho spolupráce s rodiči Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03980 Přihlásit
Školní stravování – financování a právní předpisy (+ novela vyhlášky 107/2005 o školním stravování) On-line 2hod. AK04857 Přihlásit
Řízení změn Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04816 Přihlásit
PhDr. Pekařová - Proč roste agresivita u dětí On-line 3hod. AK04543 Přihlásit
Naše dítě jde poprvé do MŠ aneb začátek a období adaptace On-line 2hod. AK04704 Přihlásit
Jak začít učit venku On-line 2hod. AK04813 Přihlásit
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Hodonín, Horní Valy 2 84hod. AK04578 Přihlásit
Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04580 Přihlásit
Studium k výkonu specializované činnosti: Prevence sociálně patologických jevů Brno, Hybešova 15 250hod. AK04293 Přihlásit
Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK03971 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03154 Přihlásit
Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Brno, Hybešova 15 6hod. AK04075 Přihlásit
Začínám učit – praktické náměty do vyučovacího procesu Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04369 Přihlásit
Zdravé cvičení pomáhá v učení – pomocí jógových technik Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK03358 Přihlásit
Role pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách školy On-line 3hod. AK04589 Přihlásit
Polytechnika a zájmové vzdělávání Dlouhá 39, Pohořelice 8hod. AK03623 Přihlásit
Matematická gramotnost – Společné vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04148 Přihlásit
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce Blansko, nám. Svobody 2 5hod. AK04884 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?