Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Projektové vyučování s Mgr. Přibylovou Znojmo, Jana Palacha 11 2hod. AK04845 Přihlásit
Jak využít organizéry vědomostí ve výuce On-line 1hod. AK04603 Přihlásit
Tvoření ve školní družině Znojmo, Jana Palacha 11 4hod. AK04330 Přihlásit
Finanční řízení škol - Mgr. Pavel Zeman Brno, Hybešova 15 6hod. AK04866 Přihlásit
JUDr. Poláková - Právní poradna Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK04405 Přihlásit
Komunikace ve školství - PhDr. Pekařová On-line 3hod. AK04637 Přihlásit
Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04862 Přihlásit
IKAP II_rizikové chování mládeže_PaedDr. Zdeněk Martínek_pro AP_ZDARMA On-line 4hod. AK04876 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04392 Přihlásit
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03986 Přihlásit
Efektivní řízení mateřské školy Brno, Hybešova 15 7hod. AK04788 Přihlásit
Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků On-line 4hod. AK04703 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04427 Přihlásit
Změny v odměňování pedagogických pracovníků od září 2021 Blansko, nám. Svobody 2 4hod. AK04894 Přihlásit
Rétorika v praxi a hlasová hygiena Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04164 Přihlásit
Časté chyby při vedení účetnictví s příklady Brno, Hybešova 15 6hod. AK04754 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK04150 Přihlásit
Video a text ve výuce první pomoci On-line 4hod. AK04610 Přihlásit
Co je v hlavě, to se počítá Brno, Hybešova 15 8hod. AK04650 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04336 Přihlásit
Zdravé klima ve škole – komunikační situace s jejich aspekty Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK04904 Přihlásit
Motivace žáka_PhDr. Libor Kyncl Brno, Hybešova 15 8hod. AK03711 Přihlásit
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ Blansko, nám. Svobody 2 4hod. AK04792 Přihlásit
Jak přistupovat k dítěti v náročné životní situaci On-line 3hod. AK04717 Přihlásit
Jak stanovovat hranice dětem i rodičům Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK03868 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?