Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích Blansko, nám. Svobody 2 2hod. AK04765 Přihlásit
Právní poradna – JUDr. Hana Poláková Brno, Hybešova 15 5hod. AK04805 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04489 Přihlásit
Prevence poruch učení a chování Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04667 Přihlásit
Textilní a jiné obrázky Brno, Hybešova 15 8hod. AK04154 Přihlásit
Jak naučit žáky učit se Blansko, nám. Svobody 2 5hod. AK04147 Přihlásit
Zdravotník zotavovacích akcí Brno, Hybešova 15 40hod. AK04674 Přihlásit
Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ Brno, Hybešova 15 5hod. AK04126 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04428 Přihlásit
Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04763 Přihlásit
Poruchy autistického spektra u dětí raného věku Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 4hod. AK04898 Přihlásit
Využití INSPIS ŠVP pro MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03287 Přihlásit
Učitel a jeho spolupráce s rodiči Brno, Hybešova 15 8hod. AK04815 Přihlásit
Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky Brno, Hybešova 15 8hod. AK04141 Přihlásit
Výroba smysluplných pomůcek do matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK04125 Přihlásit
Zase mě vytočili (Zvládání vlastních emocí v konkrétních situacích ve škole) On-line 5hod. AK04363 Přihlásit
Doplňující didaktické studium anglického jazyka Brno, Hybešova 15 64hod. AK04598 Přihlásit
Jak se méně ptát a více se dozvědět On-line 4hod. AK04599 Přihlásit
Inovativní metody a formy práce On-line 2hod. AK04694 Přihlásit
Aktiv_setkání výchovných a kariérových poradců tělocvična Střední škola technická Znojmo,Uhelná 6 5hod. AK04660 Přihlásit
Zvládání konfliktů, jak jim předcházet a úspěšně řešit Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK04653 Přihlásit
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK03532 Přihlásit
Učitel jako kouč/leader (a ne mentor) Brno, Hybešova 15 6hod. AK03887 Přihlásit
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty Brno, Hybešova 15 5hod. AK03533 Přihlásit
Podzimní výtvarná dílna Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK04409 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?