Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování On-line 2hod. AK04601 Přihlásit
Adaptační program v prvních třídách Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK02324 Přihlásit
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03821 Přihlásit
Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy On-line 6hod. AK04613 Přihlásit
Školní metodik prevence na škole Brno, Hybešova 15 6hod. AK04297 Přihlásit
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK03532 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03154 Přihlásit
Aby dětem ve škole chutnalo Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04463 Přihlásit
Využití INSPIS ŠVP pro SŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03289 Přihlásit
Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky Brno, Hybešova 15 8hod. AK04141 Přihlásit
Grafomotorika a vše co k ní patří Brno, Hybešova 15 16hod. AK04278 Přihlásit
Jak pracovat s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami_AKRETIDOVANÝ On-line 8hod. AK04544 Přihlásit
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty Brno, Hybešova 15 5hod. AK03533 Přihlásit
Relaxace, meditace, mindfulness ve vzdělání On-line 2hod. AK04597 Přihlásit
iKAP II Jak a kdy navázat efektivní spolupráci s OSPOD_Mgr. Fojtáchová On-line 6hod. AK04562 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti Brno, Hybešova 15 8hod. AK03690 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04392 Přihlásit
Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Brno, Hybešova 15 8hod. AK04303 Přihlásit
Teambuilding sborovny po návratu žáků do škol On-line 4hod. AK04622 Přihlásit
Mgr. Lenka Bínová_Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží On-line 5hod. AK03863 Přihlásit
Jak si udržet zdravý rozum a nadhled v čase online výuky i po ní On-line 3hod. AK04540 Přihlásit
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH_akreditovaný On-line 8hod. AK03377 Přihlásit
Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03846 Přihlásit
Právní vědomí ředitele školy On-line 5hod. AK04592 Přihlásit
Rozvoj emoční inteligence u dětí Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 5hod. AK03628 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?