Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo Stav
Sebekoučink pro pedagogické pracovníky On-line 2hod. AK03856 Přihlásit
Rovný přístup ke vzdělání z právní praxe On-line 3hod. AK04014 Přihlásit
Právní poradna Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK03748 Přihlásit
Na parním válci do digitální budoucnosti On-line 2hod. AK03961 Přihlásit
Konflikty – řešení modelových situací z praxe Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK03786 Přihlásit
Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova On-line 2hod. AK03904 Přihlásit
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu Brno, Hybešova 15 6hod. AK03680 Přihlásit
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Brno, Hybešova 15 8hod. AK03514 Přihlásit
Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno On-line 2hod. AK03933 Přihlásit
Kariérové poradenství pro SŠ Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03662 Přihlásit
Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK03606 Přihlásit
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty Brno, Hybešova 15 5hod. AK03533 Přihlásit
Jak úspěšně vést mateřskou školu Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK03822 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství On-line 2hod. AK03938 Přihlásit
Rozhodování a řešení problémů Brno, Hybešova 15 8hod. AK03417 Přihlásit
Praktické uchopení podpůrných opatření pro pedagogické pracovníky MŠ Brno, Hybešova 15 5hod. AK03430 Přihlásit
Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově: BETLÉMY Brno, Hybešova 15 6hod. AK03667 Přihlásit
Cestovní náhrady od A do Z Brno, Hybešova 15 4hod. AK03819 Přihlásit
Veletrh vzdělávání - prezentace školy:Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí On-line 2hod. AK03934 Přihlásit
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK03532 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?