Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Hodnocení a hodnoticí pohovory On-line 8hod. AK04362 Přihlásit
Kariérové poradenství ve škole prakticky On-line 5hod. AK04566 Přihlásit
Zpracování videa (zaměřeno na iMovie) On-line 4hod. AK04413 Přihlásit
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK04436 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Brno, Hybešova 15 8hod. AK03925 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03881 Přihlásit
Edukace žáků s poruchou autistického spektra ve školách hlavního vzdělávacího proudu On-line 6hod. AK04404 Přihlásit
Rétorika v praxi a hlasová hygiena Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04164 Přihlásit
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda Brno, Hybešova 15 6hod. AK04127 Přihlásit
Alternativní zdroje financování - webinář on-line 2hod. AK04510 Přihlásit
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04585 Přihlásit
Mgr. Alena Strosserová_Řízení školního stravování On-line 3hod. AK04500 Přihlásit
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Brno, Hybešova 15 8hod. AK03514 Přihlásit
Řízení změn Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03841 Přihlásit
Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03838 Přihlásit
Rozumíme si – osobnostně sociální rozvoj Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK03664 Přihlásit
Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje poznání dítěte Blansko, nám. Svobody 2 16hod. AK04149 Přihlásit
Výuka češtiny jako druhého jazyka pro nečtenáře - materiály a aktivity pro výuku dětí s OMJ On-line 4hod. AK04607 Přihlásit
Právo, dokumentace a legislativa ve školství - nejčastější chyby v dokumentaci mateřských škol On-line 2hod. AK04210 Přihlásit
Společné vzdělávání ve školských zařízeních Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK03199 Přihlásit
Jak na Minimální preventivní program a krizový plán školy. Jednoduše a stručně On-line 6hod. AK04493 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora badatelství On-line 8hod. AK03691 Přihlásit
Žáci s PO a práce s nimi Brno, Hybešova 15 5hod. AK03694 Přihlásit
Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ I. On-line 8hod. AK04623 Přihlásit
Alternativní metody ve výuce češtiny_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03654 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?