Poslední novinky

Seminář pod vedením Mgr.

Cílem semináře je získat přehled o hlavních personalistických činnostech, představu o tom, jak může vypadat profesionálně vedená personalistika.

Témata:
• Formy interakce rodina versus škola.
• Typy rodin, funkčnost rodiny, modely rodinné výchovy.
• Možnosti vtažení rodičů do života školy.

• ICT zařízení při výuce cizího jazyka, PC, mobilní a dotyková zařízení, didaktické pomůcky.

• ICT zařízení při výuce českého jazyka, PC, mobilní a dotyková zařízení, didaktické pomůcky.

Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy při volnočasových aktivitách s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.

Hnanice 2019

Termín konání: 16-17.4.2019
Termín uzávěrky přihlášek: 25.1.2019
Místo konání: Kongresové centrum Vinice - Hnanice
Cena: 3500 Kč (strava,ubytování,program,služby)


Kontaktní osoba: PaedDr. Karel Rivola ,tel: +420 601 326 233,e-mail: rivola@ssbrno.cz

Znojemské pracoviště SSŠ Brno připravilo již podruhé (premiéra: Hnanice 2018) dvoudenní setkání delegovaných zástupců škol (management, školní poradci, metodici …) s odborníky na různé oblasti školské problematiky. Vzdělávací aktivita se uskuteční v areálu Devět mlýnů na Znojemsku (Kongresové centrum, Hotel Vinice – Hnanice) a v obci Hnanice (penzion Pivovar a ubytovací zařízení).

Soubory ke stažení:

 

V semináři se seznámíte s metodami ověřování informací, vyzkoušíte si konkrétní metodiky využitelné v rámci mediální výchovy zaměřené na dezinformace a jejich analyzování.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png