Poslední novinky

Účastníci se naučí, jak využít relaxační techniky ve výchovném procesu při zvládání poruch pozornosti, motoriky, emocionality a sebeovládání.

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím.
Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně (15:15 - 16:45), celkem 60 vyučovacích hodin.

-

Využijte ZDARMA naší eJMŠKOLY - odbornou webovou knihovnu, která nabízí příležitosti pro 

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png