Poslední novinky

Záměrem projektu je poskytnut středoškolským učitelům teoretické a praktické vědomosti týkající se významu a funkce finančního trhu, jako nedílné součásti finančního systému a ekonomiky.

Učitelé získají základní teoretické informace k problematice spolupráce s rodiči žáků, poznají způsoby, jak spolupracovat s rodiči žáků, nacvičí si praktické postupy k rozvoji spolupráce mezi učite

Účastníci semináře se budou orientovat v právní úpravě správního řízení, užívat správné postupy již před zahájením správního řízení.

Seminář pod vedením Mgr.

V tomto vzdělávací semináři se účastníci naučí nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku s využitím prvků e-learningu.

Google Classroom (Google Učebna) je velmi intuitivní, funkční a pohodlný způsob vzdálené podpory výuky. Oproti konkurenčnímu a rozšířenému Moodle má velké množství výhod.

V semináři si prohloubíte znalosti a dovednosti pro vytváření dokumentů v aplikaci MS Excel.
• Pokročilé operace, vytvoření a práce s grafem
• Propojení listů, sešitů, aplikací

Hnanice 2019

Termín konání: 16-17.4.2019
Termín uzávěrky přihlášek: 25.1.2019
Místo konání: Kongresové centrum Vinice - Hnanice
Cena: 3500 Kč (strava,ubytování,program,služby)


Kontaktní osoba: PaedDr. Karel Rivola ,tel: +420 601 326 233,e-mail: rivola@ssbrno.cz

Znojemské pracoviště SSŠ Brno připravilo již podruhé (premiéra: Hnanice 2018) dvoudenní setkání delegovaných zástupců škol (management, školní poradci, metodici …) s odborníky na různé oblasti školské problematiky. Vzdělávací aktivita se uskuteční v areálu Devět mlýnů na Znojemsku (Kongresové centrum, Hotel Vinice – Hnanice) a v obci Hnanice (penzion Pivovar a ubytovací zařízení).

Soubory ke stažení:

 

V semináři si ukážeme jednoduchý způsob vytvoření webové prezentace školy a udržování aktuálního stavu.
• Vytváření webových stránek

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png