Poslední novinky

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici mzdové účetní pro zpracování mzdového účetnictví pro školské organizace v Jihomoravském kraji.

 

Chcete jet se třídou na hory, být přímo pod sjezdovkou v krásné chatě a ještě ušetřit? Nyní máte možnost.

Obsah semináře: Koncepční rámec výchovy a vzdělávání dětí s OŠD, pohledem ČŠI – Rozbor dokumentace - Výroční zpráva České Školní Inspekce za školní rok 2017/2018 - Aspekty a role mateřské školy v p

1. Hodnocení výsledků vzdělávání jako součást autoevaluace školy – požadavky RVP PV
2. Systém autoevaluace mateřské školy – prostředky a cíle autoevaluace, zpracování v ŠVP

Seminář se skládá ze dvou částí: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi, atd.) - Spec

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) – pojem a cílová skupina SPOD, činnosti SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit SPOD, oznamovací povinnost školy, poradenská a preventivní činnost

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici organizačního pracovníka v úseku služeb.

 

Datum zveřejnění

Na semináři si pedagogové se zájmen o ICT technologie a programy prohloubí své znalosti a dovednosti v oblasti vytváření dokumentů v aplikaci MS Word.

Datum zveřejnění

Na semináři se dozvíte nové a zajímavé podněty pro efektivnější využití tématiky zapojení ICT ve výuce. Dále seminář poskytne nové metodické postupy, metody a nápady pro výuku.

Datum zveřejnění

Na semináři se dozvíte nové a zajímavé podněty pro efektivnější využití tématiky zapojení ICT ve výuce. Dále seminář poskytne nové metodické postupy, metody a nápady pro výuku.


30x30_facebook_icon.png