Poslední novinky

-

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární pre

-

-

Agrese je jev, který z fyziologického hlediska dovoluje růst, dosahovat cílů, rozvíjet se.

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici finanční účetní pro zpracování finančního účetnictví pro školské organizace v Jihomoravském kraji.

Seminář je zaměřený na problematiku neurotických projevů, neuróz dané věkové skupiny. 1.

Jedná se o studium, které se realizuje jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č.

V semináři si prohloubíte znalosti a dovednosti pro vytváření dokumentů v aplikaci MS Excel.
• Pokročilé operace, vytvoření a práce s grafem.
• Propojení listů, sešitů, aplikací.

Seminář je zaměřen na skutečné využití a zapojení dotykových zařízení (tabletů či mobilů) do výuky na 1. stupni ZŠ. Je zaměřen ryze prakticky.

LMS Moodle a jeho využití v práci učitele - pro podporu výuky a pro tvorbu materiálů.
• Ukázky kurzů a způsobu využití v rámci prezenční výuky na školách.

Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy při volnočasových aktivitách s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.

Chcete se inspirovat, jak to dělají jinde? Přijďte do MŠ Kyjov, Nádražní ul. Obsah semináře: - Zahájení - seznámení s programem.

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti.


30x30_facebook_icon.png