Byli tu pro vás i v době mimořádného stavu

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.
Webináře byly zaměřeny především na podporu pedagogů v oblasti ICT (výuka na dálku - Google Classroom, MS Teams aj.), ale samozřejmě byla realizována i řada webinářů z dalších vzdělávacích oblastí (např. speciální pedagogika, předškolní pedagogika, provoz a řízení, komunikační dovednosti, psychologie, prevence, polytechnická výchova, společenské vědy ... ).

Další desítky webinářů pro vás ještě v období května a června připravujeme. Přehled jednotlivých on-line webinářů a nově obnovených prezenčních kurzů naleznete na našich webových stránkách.

Zárověň jsme zaznamenali velký nárůst návštěvnosti naší webové knihovny, která nabízí 131 odborných elektronických interaktivních učebnic e-JMŠKOLY.

Velmi si vážíme vaší přízně a děkujeme za vaši podporu.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png