Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02545 Znojmo, Jana Palacha 11 Letní škola pro učitelky MŠ 14.08.2019 20 31.07.2019
AK02651 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 19.08.2019 35 17.06.2019 Naplněna
AK02828 ZŠ Republiky Znojmo Nordic Walking 26.08.2019 5 20.08.2019
AK02512 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2019 5 21.08.2019
AK02840 Znojmo, Jana Palacha 11 Moderní technologie ve výuce 05.09.2019 10 30.08.2019
AK02781 Brno, Hybešova 15 Časté chyby při vedení účetnictví s příklady 12.09.2019 6 05.09.2019
AK02596 Hodonín, Horní Valy 2 Edukačně stimulační program pro předškoláky 12.09.2019 30 05.09.2019
AK02702 Hodonín, Horní Valy 2 Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast 16.09.2019 5 09.09.2019
AK02640 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 16.09.2019 8 10.09.2019
AK02425 Městský úřad Břeclav, zasedací místnost Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 16.09.2019 60 09.09.2019
AK02782 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 16.09.2019 5 09.09.2019
AK02597 Hodonín, Horní Valy 2 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2019 5 10.09.2019
AK02723 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 18.09.2019 5 11.09.2019
AK02637 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Kooperativní a párové metody učení 18.09.2019 8 11.09.2019
AK02769 Brno, Hybešova 15 Adaptační požadavky a psychomotorický vývoj batolete a jeho zákonitosti 19.09.2019 8 10.09.2019
AK02855 Znojmo, Konferenční sál Znojemské Besedy, Masarykovo nám. 449/22 Právní poradna 2019 19.09.2019 5 10.09.2019
AK02626 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 19.09.2019 84 12.09.2019 Naplněna
AK02778 ZŠ Kněždub Využití robotů ve školní družině a na 1. st. ZŠ, kroužek informatiky na 1. st. ZŠ 19.09.2019 5 12.09.2019
AK02260 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 19.09.2019 8 12.09.2019
AK02638 MŠ Brno, Hudcova Enviromentální vzdělávání v praxi mateřské školy 20.09.2019 8 13.09.2019
AK02762 ZŠ Labyrinth, Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno-střed Tvořivá taneční výchova pro nižší školní věk – cyklus vzdělávání 21.09.2019 24 09.09.2019
AK02691 Hodonín, Horní Valy 2 Mapování vztahů ve třídě 23.09.2019 5 13.09.2019
AK02645 Brno, Hybešova 15 Workshop pro pracovníky školních jídelen 23.09.2019 5 13.09.2019
AK02790 Brno - okolí pavilónu Anthropos,Pisárky Nordic walking 24.09.2019 5 17.09.2019
AK02653 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 24.09.2019 5 18.09.2019
AK02839 Znojmo, Jana Palacha 11 Reforma financování regionálního školství 24.09.2019 4 15.09.2019 Naplněna
AK02603 Brno, Hybešova 15 Řešení mimořádných situací ve školách 24.09.2019 6 13.09.2019
AK02594 Znojmo, Jana Palacha 11 Adaptační program v prvních třídách 25.09.2019 8 18.09.2019
AK02607 Brno, Hybešova 15 Hola, hola, škola volá (Hravá propedeutika matematických představ) 25.09.2019 6 18.09.2019
AK02846 Brno, Hybešova 15 Nové trendy v metodice psaní leváků i praváků (Nechte leváky drápat) 25.09.2019 5 18.09.2019
AK02712 Hodonín, Horní Valy 2 Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 25.09.2019 5 18.09.2019
AK02810 Brno, Hybešova 15 BOV – inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi 26.09.2019 6 19.09.2019
AK02552 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 26.09.2019 5 19.09.2019
AK02682 Znojmo, Jana Palacha 11 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ I. – Podnětné prostředí v MŠ 26.09.2019 8 19.09.2019
AK02582 Brno Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 27.09.2019 8 18.09.2019
AK02681 Znojmo, Jana Palacha 11 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ II. – Integrovaná tem. výuka a tem. plánování 27.09.2019 8 19.09.2019
AK02779 ZŠ Hutník, Veselí nad Moravou Využití robotů ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ 27.09.2019 5 19.09.2019
AK02707 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Workshop pro pracovníky školních jídelen 27.09.2019 5 18.09.2019
AK02529 Znojmo, Jana Palacha 11 Hospitace v praxi ředitele školy 30.09.2019 5 23.09.2019
AK02763 Brno, Hybešova 15 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 30.09.2019 8 23.09.2019
AK02825 Brno, Hybešova 15 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 30.09.2019 6 23.09.2019
AK02699 Brno, Hybešova 15 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 01.10.2019 60 15.09.2019
AK02849 Brno, Hybešova 15 Literární text a dramatická hra jako prevence patologických jevů 01.10.2019 8 23.09.2019
AK02659 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Pedagogické dovednosti učitelky MŠ I. – Podnětné prostředí v MŠ 01.10.2019 8 25.09.2019
AK02660 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání 02.10.2019 6 25.09.2019
AK02775 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost - Geogebra ve výuce matematiky 02.10.2019 16 25.09.2019
AK02686 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 02.10.2019 5 25.10.2019
AK02726 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání 03.10.2019 8 25.09.2019
AK02583 Brno, Hybešova 15 Třídní učitel jako lídr 03.10.2019 8 25.09.2019
AK02780 Hodonín, Horní Valy 2 BOV – inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi 04.10.2019 6 26.09.2019
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 04.10.2019 255 31.08.2019
AK02621 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. 07.10.2019 5 27.09.2019
AK02661 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak úspěšně vést mateřskou školu 07.10.2019 8 02.10.2019
AK02843 Brno, Hybešova 15 Tvoření ve školní družině: Družina v barvách podzimu 07.10.2019 4 27.09.2019
AK02630 Hodonín, Horní Valy 2 Tvořivá angličtina 07.10.2019 16 30.09.2019
AK02719 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro MŠ 07.10.2019 4 30.09.2019
AK02718 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň základních škol 07.10.2019 4 30.09.2019
AK02727 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP pro MŠ 07.10.2019 8 23.09.2019
AK02689 Hodonín, Horní Valy 2 Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 08.10.2019 2 01.10.2019
AK02698 Znojmo, Jana Palacha 11 Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností 08.10.2019 8 01.10.2019
AK02690 Hodonín, Horní Valy 2 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 08.10.2019 5 01.10.2019
AK02585 Brno, Hybešova 15 Formativní hodnocení žáků ve výuce 09.10.2019 8 02.10.2019
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 09.10.2019 8 02.10.2019
AK02701 Hodonín, Horní Valy 2 Velká novina! Pohádka nám začíná … 09.10.2019 8 01.10.2019
AK02705 Hodonín, Horní Valy 2 Jsme na jedné lodi 10.10.2019 8 03.10.2019
AK02504 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 10.10.2019 16 03.10.2019
AK02581 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 10.10.2019 8 03.10.2019
AK02709 Znojmo, Jana Palacha 11 Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 10.10.2019 5 03.10.2019
AK02776 Brno, Stránská skála Tříbení smyslů 10.10.2019 6 01.10.2019
AK02461 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 14.10.2019 8 01.10.2019
AK02635 Hodonín, Horní Valy 2 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 14.10.2019 6 07.10.2019
AK02650 Brno, Hybešova 15 Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 14.10.2019 5 04.10.2019
AK02847 Brno, Hybešova 15 Volné drátování 14.10.2019 6 04.10.2019
AK02528 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodina a škola 15.10.2019 5 08.10.2019
AK02759 Hodonín, Horní Valy 2 Adaptační program v prvních třídách 16.10.2019 8 09.10.2019
AK02697 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost v mateřské škole 16.10.2019 8 09.10.2019
AK02773 Znojmo, Jana Palacha 11 Nordic Walking 16.10.2019 5 26.09.2019
AK02566 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019-2020 17.10.2019 120 17.09.2019
AK02852 Brno, Hybešova 15 Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Růžičkova Metoda 3T 17.10.2019 8 10.10.2019
AK02622 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte II. 21.10.2019 5 11.10.2019
AK02783 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 21.10.2019 5 14.10.2019
AK02615 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 21.10.2019 20 14.10.2019
AK02844 Brno, Hybešova 15 Proč chodit s žáky do muzea? 22.10.2019 8 14.10.2019
AK02527 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivní učitel – tipy a triky 23.10.2019 4 16.10.2019
AK02601 Znojmo, Jana Palacha 11 Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ 23.10.2019 4 17.10.2019
AK02662 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 23.10.2019 5 16.10.2019
AK02599 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika – příprava na život ve světě plném informací 23.10.2019 8 16.10.2019
AK02848 Brno, Hybešova 15 Podzimní tvoření pro žáky základních škol 23.10.2019 4 14.10.2019
AK02612 Brno, Hybešova 15 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace 23.10.2019 8 16.10.2019
AK02751 Znojmo, Jana Palacha 11 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH 24.10.2019 8 17.10.2019
AK02714 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění obtíží 24.10.2019 8 17.10.2019
AK02829 Brno, Hybešova 15 Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání 25.10.2019 6 16.10.2019
AK02732 Znojmo, Jana Palacha 11 Práce s třídním klimatem – kratší verze 25.10.2019 8 18.10.2019
AK02830 Brno, Hybešova 15 Metodický materiál ve školní družině 01.11.2019 6 23.10.2019
AK02574 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 11/2019 01.11.2019 120 30.09.2019
AK02373 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ 01.11.2019 4 18.09.2019
AK02592 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 04.11.2019 60 25.10.2019
AK02706 Hodonín, Horní Valy 2 Prevence vyhoření 04.11.2019 6 28.10.2019
AK02728 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP pro ZŠ 04.11.2019 8 21.10.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 05.11.2019 5 29.10.2019
AK02668 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Začínáme s asistentem pedagoga + individualizace v hodnocení 05.11.2019 8 31.10.2019
AK02593 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků 06.11.2019 16 30.10.2019
AK02724 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 06.11.2019 5 30.10.2019
AK02625 Hodonín, Horní Valy 2 Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu 06.11.2019 4 29.10.2019
AK02850 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 06.11.2019 16 28.10.2019
AK02768 Brno, Hybešova 15 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 07.11.2019 8 30.10.2019
AK02631 Hodonín, Horní Valy 2 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 07.11.2019 5 31.10.2019
AK02530 DD Mikulov, Nádražní 25 Osob. vývoj dětí z nefunkčních rodin, aneb příklady dobré praxe v ústav. výchově 08.11.2019 6 01.11.2019
AK02853 Brno, Hybešova 15 Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky 11.11.2019 8 01.11.2019
AK02684 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 11.11.2019 5 05.11.2019
AK02632 Hodonín, Horní Valy 2 Stress management prakticky 11.11.2019 8 04.11.2019
AK02647 Brno, Hybešova 15 Školení pro vedoucí školních jídelen od A do Z 11.11.2019 5 01.11.2019
AK02671 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení 12.11.2019 6 06.11.2019
AK02804 Hodonín, Horní Valy 2 Průřez personalistikou pro vedoucí pedagogické pracovníky 12.11.2019 8 04.11.2019
AK02720 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Inventarizace 13.11.2019 4 06.11.2019
AK02766 Brno, Hybešova 15 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 13.11.2019 5 04.11.2019
AK02608 Brno, Hybešova 15 Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 13.11.2019 8 06.11.2019
AK02721 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Účetní závěrka 13.11.2019 4 06.11.2019
AK02842 Brno, Hybešova 15 Hudební nástroje v pohádkách a příbězích 14.11.2019 6 04.11.2019
AK02672 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Pedagogické dovednosti učitelky MŠ II. – Integrovaná tem. výuka a tem. plánování 14.11.2019 8 06.11.2019
AK02725 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní poradenská pracoviště na ZŠ 14.11.2019 5 07.11.2019
AK02710 Znojmo, Jana Palacha 11 Workshop pro pracovníky školních jídelen 14.11.2019 5 07.11.2019
AK02831 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 18.11.2019 16 11.11.2019
AK02623 Hodonín, Horní Valy 2 Práce s třídním klimatem – kratší verze 18.11.2019 8 11.11.2019
AK02854 Brno, Hybešova 15 Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme 19.11.2019 8 08.11.2019
AK02748 Hodonín, Horní Valy 2 Jak dosáhnout matematické gramotnosti – Matematika nás baví 19.11.2019 8 12.11.2019
AK02342 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ 20.11.2019 5 10.11.2019
AK02845 Brno, Hybešova 15 Jak úspěšně vést mateřskou školu 20.11.2019 8 13.11.2019
AK02664 Hodonín, Horní Valy 2 Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Růžičkova Metoda 3T 20.11.2019 8 11.11.2019
AK02680 Znojmo, Jana Palacha 11 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ III. – Individualizace v MŠ 21.11.2019 8 14.11.2019
AK02634 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Strategie výuky vzhledem k rozmanitým stylům učení žáků 21.11.2019 5 13.11.2019
AK02858 Hodonín, Horní Valy 2 Na čem záleží – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů 22.11.2019 8 14.11.2019
AK02679 Znojmo, Jana Palacha 11 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ IV. – Spolupráce rodiny a školy 22.11.2019 8 14.11.2019
AK02663 MŠ Brno, Hudcova Začínám učit v MŠ 22.11.2019 8 18.10.2019
AK02696 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 25.11.2019 8 18.11.2019
AK02704 Hodonín, Horní Valy 2 Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň základních škol 25.11.2019 4 18.11.2019
AK02703 Hodonín, Horní Valy 2 Tvořivé hry a činnosti pro MŠ 25.11.2019 4 18.11.2019
AK02713 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách 26.11.2019 8 19.11.2019
AK02571 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti 26.11.2019 6 19.11.2019
AK02711 Hodonín, Horní Valy 2 Workshop pro pracovníky školních jídelen 26.11.2019 5 19.11.2019
AK02676 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 27.11.2019 8 20.11.2019
AK02859 Brno, Hybešova 15 Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií 27.11.2019 8 20.11.2019
AK02569 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování I 27.11.2019 6 20.11.2019
AK02584 Brno, Hybešova 15 Rodina a škola 28.11.2019 5 18.11.2019
AK02750 Znojmo, Jana Palacha 11 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 28.11.2019 8 21.11.2019
AK02675 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Potřeby dítěte předškolního věku 29.11.2019 8 20.11.2019
AK02646 Brno, Hybešova 15 Aby dětem ve škole chutnalo 02.12.2019 5 22.11.2019
AK02531 Hodonín, Horní Valy 2 Škádlení nebo šikana v MŠ? 02.12.2019 5 24.05.2019
AK02826 Brno, Hybešova 15 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 02.12.2019 5 25.11.2019
AK02674 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 03.12.2019 5 27.11.2019
AK02673 Hodonín, Horní Valy 2 Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence šikany 03.12.2019 7 26.11.2019
AK02708 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 04.12.2019 5 27.11.2019
AK02586 Brno, Hybešova 15 Formativní hodnocení žáků ve výuce 06.12.2019 16 29.11.2019
AK02729 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP pro SŠ 06.12.2019 8 18.11.2019
AK02747 Hodonín, Horní Valy 2 Inventarizace 09.12.2019 4 02.12.2019
AK02508 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářská gramotnost - čtenářské dílny 11.12.2019 8 04.12.2019
AK02786 Hodonín, Horní Valy 2 Neklidné dítě – problém zvaný ADHD, ADD 13.01.2020 10 06.01.2020
AK02734 Znojmo, Jana Palacha 11 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 14.01.2020 8 07.01.2020
AK02642 Hodonín, Horní Valy 2 Hospitace v praxi ředitele školy 20.01.2020 5 13.01.2020
AK02832 Hodonín, Horní Valy 2 Angličtina – Písemné a ústní dovednosti, konverzace 21.01.2020 4 17.01.2020
AK02770 Brno, Hybešova 15 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 21.01.2020 8 14.01.2020
AK02639 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Adaptační požadavky a psychomotorický vývoj batolete a jeho zákonitosti 22.01.2020 8 14.06.2019
AK02753 Hodonín, Horní Valy 2 Jak úspěšně vést mateřskou školu 22.01.2020 8 15.01.2020
AK02827 Brno, Hybešova 15 Jak nastavit a vykázat práci pedagogů MŠ a ZŠ s ohledem na nové financování 24.01.2020 5 10.01.2020
AK02833 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 29.01.2020 8 20.01.2020
AK02606 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků 29.01.2020 8 22.01.2020
AK02692 Hodonín, Horní Valy 2 Praktická výuka češtiny na 1. stupni ZŠ podle ŠVP 29.01.2020 5 22.01.2020
AK02838 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 30.01.2020 8 13.01.2020
AK02633 Hodonín, Horní Valy 2 Sebepoznání pro pedagogické pracovníky 03.02.2020 8 27.01.2020
AK02821 Hodonín, Horní Valy 2 Agrese a její řešení 05.02.2020 8 29.01.2020
AK02752 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 05.02.2020 8 28.01.2020
AK02834 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 05.02.2020 8 27.01.2020
AK02757 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 11.02.2020 5 04.02.2012
AK02818 Hodonín, Horní Valy 2 Konfliktní situace v práci pedagoga 12.02.2020 6 05.02.2020
AK02836 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 13.02.2020 8 06.02.2020
AK01882 Brno, Hybešova 15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 20.02.2020 8 13.02.2020
AK02628 Hodonín, Horní Valy 2 Možnosti ovlivňování komunikační schopnosti u dětí předškolního věku 03.03.2020 8 24.02.2020
AK02856 Brno, Hybešova 15 Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat 10.03.2020 8 25.02.2020
AK02652 Hodonín, Horní Valy 2 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 11.03.2020 8 04.03.2020
AK02819 Hodonín, Horní Valy 2 Prevence vyhoření 12.03.2020 6 05.03.2020
AK02687 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 18.03.2020 8 11.03.2020
AK02771 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 19.03.2020 8 12.03.2020
AK02785 Brno, Hybešova 15 Studium pro školní metodiky prevence 20.03.2020 250 03.03.2020
AK02758 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 23.03.2020 8 16.03.2020
AK02604 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 25.03.2020 16 18.03.2020
AK02695 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 03.04.2020 16 27.03.2020
AK02760 Brno, Hybešova 15 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 06.04.2020 8 30.03.2020
AK02822 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 08.04.2020 8 01.04.2020
AK02688 Hodonín, Horní Valy 2 Jak mít úspěch v hodinách 15.04.2020 8 06.04.2020
AK02820 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravé klima ve škole – komunikační situace s jejich aspekty 22.04.2020 8 15.04.2020
AK02837 Znojmo, Jana Palacha 11 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte 30.04.2020 8 23.03.2020
AK02733 Znojmo, Jana Palacha 11 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 15.05.2020 8 08.05.2020
AK02761 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 19.05.2020 16 12.05.2020
AK02755 Hodonín, Horní Valy 2 Metody aktivního učení v MŠ II. 28.05.2020 5 21.05.2020
AK02777 Brno, Hybešova 15 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 18.06.2020 8 11.06.2020
AK02823 Hodonín, Horní Valy 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 21.10.2020 8 14.10.2020