Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02845 Brno, Hybešova 15 Jak úspěšně vést mateřskou školu 20.11.2019 8 19.11.2019
AK02932 Blansko, nám. Svobody 2 Odchylky v osobnostním vývoji dítěte 20.11.2019 6 08.11.2019
AK02961 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 21.11.2019 8 18.11.2019
AK02976 Brno, Hybešova 15 Začínáme s tabletem – základní funkce a použití 22.11.2019 5 15.11.2019
AK02663 MŠ Brno, Hudcova Začínám učit v MŠ 22.11.2019 8 18.10.2019 Naplněna
AK02901 Brno, Hybešova 15 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 22.11.2019 20 08.11.2019
AK02696 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 25.11.2019 8 18.11.2019
AK03013 Brno, Hybešova 15 Doplňující didaktické studium anglického jazyka 25.11.2019 64 04.11.2019
AK02816 Blansko, nám. Svobody 2 Inventarizace 25.11.2019 4 18.11.2019
AK02964 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 25.11.2019 8 18.11.2019 Naplněna
AK02969 Koperníkova 803/2, Brno, 615 000 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 25.11.2019 5 20.11.2019
AK02711 Hodonín, Horní Valy 2 Workshop pro pracovníky školních jídelen 26.11.2019 5 19.11.2019
AK03024 Brno, Hybešova 15 Změny v předškolním vzdělávání 26.11.2019 5 19.11.2019
AK03064 Brno, Hybešova 15 Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme: Vánoce 26.11.2019 8 18.11.2019 Naplněna
AK02713 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách - lektor Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 26.11.2019 8 19.11.2019
AK02676 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 27.11.2019 8 20.11.2019 Naplněna
AK02859 Brno, Hybešova 15 Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií 27.11.2019 8 20.11.2019
AK02906 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 27.11.2019 8 20.11.2019
AK02569 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování - Andrej Drbohlav 27.11.2019 6 20.11.2019
AK02890 Brno, Hybešova 15 Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí 27.11.2019 6 17.11.2019
AK02919 Brno, Hybešova 15 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 28.11.2019 6 19.11.2019
AK03078 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 28.11.2019 5 21.11.2019
AK02805 Brno, Hybešova 15 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2019 28.11.2019 6 21.11.2019
AK02750 Znojmo, Jana Palacha 11 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 28.11.2019 8 21.11.2019
AK02972 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.11.2019 5 21.11.2019
AK02931 Blansko, nám. Svobody 2 Hospitace ředitelky mateřské školy 28.11.2019 8 18.11.2019
AK02675 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Potřeby dítěte předškolního věku 29.11.2019 8 20.11.2019
AK02893 Hodonín, Horní Valy 2 Právní poradna 29.11.2019 5 22.11.2019
AK02895 Brno, Hybešova 15 Smích a komunikace - MUDr. Karel Nešpor 29.11.2019 3 22.11.2019
AK02646 Brno, Hybešova 15 Aby dětem ve škole chutnalo 02.12.2019 5 25.11.2019
AK02911 Brno, Hybešova 15 Co je to formativní hodnocení, v čem spočívá jeho efektivita 02.12.2019 8 25.11.2019
AK02881 Brno, Hybešova 15 Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 02.12.2019 8 25.11.2019
AK02531 Hodonín, Horní Valy 2 Škádlení nebo šikana v MŠ? 02.12.2019 5 24.05.2019
AK02826 Brno, Hybešova 15 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 02.12.2019 5 25.11.2019
AK02674 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 03.12.2019 5 27.11.2019
AK02673 Hodonín, Horní Valy 2 Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence šikany 03.12.2019 7 26.11.2019
AK02909 Brno, Hybešova 15 Otázka laterality v předškolním věku 04.12.2019 5 27.11.2019
AK02708 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 04.12.2019 5 27.11.2019
AK02803 Brno, Hybešova 15 Podpora výuky aritmetiky 2. stupně ZŠ pomůckami a názornými schématy 04.12.2019 6 27.11.2019
AK02978 Hodonín, Horní Valy 2 Školní akce pod lupou 04.12.2019 5 27.12.2019
AK02987 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT v přírodopisu 05.12.2019 5 28.11.2019
AK02815 Blansko, nám. Svobody 2 Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 05.12.2019 5 28.11.2019
AK03132 Znojmo, Jana Palacha 11 Výkaznictví v součinnosti se společným vzděláváním 05.12.2019 5 28.11.2019
AK02586 Brno, Hybešova 15 Formativní hodnocení žáků ve výuce 06.12.2019 16 29.11.2019
AK02729 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP pro SŠ 06.12.2019 8 22.11.2019
AK02747 Hodonín, Horní Valy 2 Inventarizace 09.12.2019 4 02.12.2019
AK02887 Brno, Hybešova 15 Žáci s PO a práce s nimi 10.12.2019 5 26.11.2019
AK02999 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – mezipředmětové vazby 10.12.2019 5 03.12.2019
AK02867 Brno, Hybešova 15 Průřez personalistikou pro vedoucí pedagogické pracovníky 10.12.2019 8 03.12.2019
AK02971 MŠ Kyjov, Nádražní 829 Vítejte u nás 10.12.2019 4 03.12.2019
AK02508 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářská gramotnost - čtenářské dílny 11.12.2019 8 04.12.2019 Naplněna
AK02977 Brno, Hybešova 15 Počítač – užitečný pomocník v MŠ 11.12.2019 6 04.12.2019
AK02910 Brno, Hybešova 15 Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení 11.12.2019 6 04.12.2019
AK02952 Brno, Hybešova 15 Příprava ke konkurznímu řízení pro uchazeče na místa ředitelů škol a školských zařízení 11.12.2019 6 04.12.2019
AK02868 Brno, Hybešova 15 Sebepoznání pro pedagogické pracovníky 11.12.2019 8 04.12.2019
AK03074 Vyškov, Brněnská 7 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 11.12.2019 6 02.12.2019
AK02904 Brno, Hybešova 15 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část 11.12.2019 5 04.12.2019 Naplněna
AK03004 Brno, Hybešova 15 Využijte Google Classroom na maximum 12.12.2019 5 05.12.2019
AK03129 Brno, Hybešova 15 FKSP od A do Z 14.12.2019 4 02.12.2019
AK02935 Blansko, nám. Svobody 2 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku 16.12.2019 5 06.12.2019 Naplněna
AK02889 Brno, Hybešova 15 Prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků 07.01.2020 16 02.01.2020
AK02888 Brno, Hybešova 15 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 07.01.2020 8 17.12.2019
AK03038 Znojmo, Jana Palacha 11 Formativní hodnocení žáků ve výuce 08.01.2020 8 01.01.2020
AK03000 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve volnočasových aktivitách 08.01.2020 8 01.01.2020
AK02947 Červená Voda Základní školní lyžování – doškolovací kurz 08.01.2020 30 11.12.2019
AK02945 Červená Voda Základní školní lyžování – základní kurz 08.01.2020 50 11.12.2019
AK02946 Červená Voda Základní školní snowboarding – základní kurz 08.01.2020 50 11.12.2020
AK02786 Hodonín, Horní Valy 2 Neklidné dítě – problém zvaný ADHD, ADD 13.01.2020 10 06.01.2020
AK03121 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Pedagogické dovednosti učitelky MŠ III. – Individualizace v MŠ 13.01.2020 8 06.01.2020
AK02734 Znojmo, Jana Palacha 11 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 14.01.2020 8 07.01.2020
AK02965 MU Brno Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu 14.01.2020 8 10.01.2020 Naplněna
AK03019 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT v cizím jazyce 15.01.2020 8 08.01.2020
AK03126 Znojmo, Jana Palacha 11 Neverbální komunikace dítěte 15.01.2020 5 08.01.2020
AK03017 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT v českém jazyce 16.01.2020 8 09.01.2019
AK02892 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 16.01.2020 5 02.01.2020
AK02990 Brno, Hybešova 15 Mediální výchova – podpora kritického myšlení 16.01.2020 10 09.01.2020
AK02772 Brno, Hybešova 15 Metody aktivního učení v MŠ 16.01.2020 8 09.01.2020
AK02584 Brno, Hybešova 15 Rodina a škola 17.01.2020 5 10.01.2020
AK02936 Hodonín, Horní Valy 2 Tvořivé hry s fantazií 17.01.2020 6 10.01.2020
AK02642 Hodonín, Horní Valy 2 Hospitace v praxi ředitele školy 20.01.2020 5 13.01.2020
AK02832 Hodonín, Horní Valy 2 Angličtina – Písemné a ústní dovednosti, konverzace 21.01.2020 4 17.01.2020
AK02770 Brno, Hybešova 15 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 21.01.2020 8 14.01.2020
AK02639 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Adaptační požadavky a psychomotorický vývoj batolete a jeho zákonitosti 22.01.2020 8 14.06.2019
AK02753 Hodonín, Horní Valy 2 Jak úspěšně vést mateřskou školu 22.01.2020 8 15.01.2020
AK02907 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 22.01.2020 16 15.01.2020
AK03080 Hodonín, Horní Valy 2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 23.01.2020 8 16.01.2020
AK02827 Brno, Hybešova 15 Jak nastavit a vykázat práci pedagogů MŠ a ZŠ s ohledem na nové financování 24.01.2020 5 10.01.2020
AK03071 Blansko, nám. Svobody 2 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace 27.01.2020 8 21.01.2020
AK02833 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 29.01.2020 8 20.01.2020
AK02606 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků 29.01.2020 8 22.01.2020
AK02692 Hodonín, Horní Valy 2 Praktická výuka češtiny na 1. stupni ZŠ podle ŠVP 29.01.2020 5 22.01.2020
AK02838 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 30.01.2020 8 13.01.2020
AK03062 Blansko, nám. Svobody 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 03.02.2020 8 27.01.2020
AK03122 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Pedagogické dovednosti učitelky MŠ IV. – Spolupráce rodiny a školy 03.02.2020 8 27.01.2020
AK02633 Hodonín, Horní Valy 2 Sebepoznání pro pedagogické pracovníky 03.02.2020 8 27.01.2020
AK03096 Brno, Hybešova 15 Aplikace správního řádu na základních a středních školách 04.02.2020 5 24.01.2020
AK03089 Brno, Hybešova 15 Neverbální komunikace dítěte 04.02.2020 5 28.01.2020
AK02821 Hodonín, Horní Valy 2 Agrese a její řešení 05.02.2020 8 29.01.2020
AK02752 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 05.02.2020 8 28.01.2020
AK02834 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 05.02.2020 8 27.01.2020
AK02992 Brno, Hybešova 15 Mediální výchova 05.02.2020 8 29.01.2020
AK03081 Hodonín, Horní Valy 2 Kybernetická bezpečnost 06.02.2020 4 30.01.2020
AK03005 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro učitele 06.02.2020 120 12.01.2020 Naplněna
AK03006 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro vychovatele 06.02.2020 80 12.01.2020 Naplněna
AK03007 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, 120 hodin 06.02.2020 120 12.01.2020 Naplněna
AK03045 Brno, Hybešova 15 Workshop pro pracovníky školních jídelen 06.02.2020 5 30.01.2020
AK02896 Brno, Hybešova 15 Schengenský syndrom aneb Chraňme hranice a limity, protože jsou zdravé - Mgr. Petr Hroch 07.02.2020 8 30.01.2020
AK03110 MŠ Brno, Hudcova Začínám učit v MŠ 07.02.2020 8 29.01.2020
AK02757 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 11.02.2020 5 04.02.2012
AK03124 Znojmo, Jana Palacha 11 Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti 11.02.2020 8 05.02.2020
AK02968 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Řešení mimořádných událostí ve školách 11.02.2020 6 05.02.2020
AK03111 Brno, Hybešova 15 Dobrá praxe v příkladech, aneb hry plné nápadů a fantazie 12.02.2020 6 05.02.2020
AK02818 Hodonín, Horní Valy 2 Konfliktní situace v práci pedagoga 12.02.2020 6 05.02.2020
AK03061 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 13.02.2020 5 06.02.2020
AK02836 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 13.02.2020 8 06.02.2020
AK03083 Blansko, nám. Svobody 2 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH 13.02.2020 8 06.02.2020
AK02922 Školní jídelna ZŠ Hodonín, Očovská 1 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 17.02.2020 5 10.02.2020
AK01882 Brno, Hybešova 15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 20.02.2020 8 13.02.2020 Naplněna
AK03090 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 27.02.2020 84 20.02.2020 Naplněna
AK03075 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 28.02.2020 255 15.01.2020
AK02628 Hodonín, Horní Valy 2 Možnosti ovlivňování komunikační schopnosti u dětí předškolního věku 03.03.2020 8 24.02.2020
AK02957 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky 03.03.2020 8 25.02.2020
AK02869 Brno, Hybešova 15 Stress management prakticky 03.03.2020 8 26.02.2020
AK03069 Brno, Hybešova 15 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 04.03.2020 16 26.03.2020
AK02979 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… 04.03.2020 8 27.02.2020
AK03048 Brno, Hybešova 15 Levák a jeho svět – být levákem 04.03.2020 5 26.02.2020
AK03034 Hodonín, Horní Valy 2 Čeština v uživatelské praxi 05.03.2020 4 28.02.2020
AK03127 Hodonín, Horní Valy 2 Neverbální komunikace dítěte 05.03.2020 5 27.02.2020
AK03112 Brno, Hybešova 15 Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 06.03.2020 6 28.02.2020
AK03094 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 06.03.2020 8 28.02.2020
AK03087 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. 10.03.2020 5 03.03.2020
AK03134 Hodonín, Horní Valy 2 Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Růžičkova Metoda 3T 10.03.2020 8 02.03.2020
AK02856 Brno, Hybešova 15 Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat 10.03.2020 8 25.02.2020
AK03043 Znojmo, Jana Palacha 11 Adaptační program v prvních třídách 11.03.2020 8 11.03.2020
AK03116 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 11.03.2020 5 04.03.2020
AK02652 Hodonín, Horní Valy 2 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 11.03.2020 8 04.03.2020
AK02819 Hodonín, Horní Valy 2 Prevence vyhoření 12.03.2020 6 05.03.2020
AK02765 Brno, Hybešova 15 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte 12.03.2020 8 04.03.2020
AK03065 Hodonín, Horní Valy 2 BOV – inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi 13.03.2020 6 02.03.2020
AK03105 DD Mikulov, Nádražní 25 Osob. vývoj dětí z nefunkčních rodin, aneb příklady dobré praxe v ústav. výchově 13.03.2020 6 06.03.2020
AK03130 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 16.03.2020 5 09.03.2020
AK03128 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků 16.03.2020 8 09.03.2020
AK03055 Brno, Hybešova 15 Zpětná vazba – jak ji dávat, jak ji přijímat a jak oboje přežít, nejen v roli učitele 16.03.2020 8 09.03.2020
AK02874 Brno, Hybešova 15 Drogy ve škole 17.03.2020 8 10.03.2019
AK02687 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 18.03.2020 8 11.03.2020
AK03036 Brno, Hybešova 15 Záznamy o úrazech, bezpečnost dětí, pracovní úrazy 18.03.2020 4 02.03.2020
AK03101 Brno, Hybešova 15 Jak naučit žáky učit se 19.03.2020 5 12.03.2020
AK02771 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 19.03.2020 8 12.03.2020
AK02944 Hodonín, Horní Valy 2 Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně 19.03.2020 8 12.03.2020
AK02324 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Adaptační program v prvních třídách 20.03.2020 8 09.04.2019
AK02991 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 3/2020 20.03.2020 120 20.02.2020
AK02785 Brno, Hybešova 15 Studium pro školní metodiky prevence 20.03.2020 250 03.03.2020
AK02758 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 23.03.2020 8 16.03.2020
AK03001 Brno, Hybešova 15 Český pravopis - jistoty a novinky 24.03.2020 6 17.03.2020
AK03119 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak úspěšně vést mateřskou školu 24.03.2020 8 17.03.2020
AK02737 Brno, Hybešova 15 Konfliktní situace v práci pedagoga 25.03.2020 6 18.03.2020
AK02394 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Práce s třídním klimatem – kratší verze 25.03.2020 8 18.03.2020
AK02604 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 25.03.2020 16 18.03.2020
AK03114 Hodonín, Horní Valy 2 Dramatické cvičení a hry v MŠ 27.03.2020 6 19.03.2020
AK03093 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 30.03.2020 40 23.03.2020
AK03088 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte II. 31.03.2020 5 24.03.2020
AK03002 Brno, Hybešova 15 Úprava úředních písemností 31.03.2020 6 24.03.2020
AK03049 Brno, Hybešova 15 Nové trendy v rukopisném psaní praváků 01.04.2020 5 25.03.2020
AK02789 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2020 01.04.2020 120 04.03.2020
AK02736 Brno, Hybešova 15 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 02.04.2020 8 25.03.2020
AK02695 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 03.04.2020 16 27.03.2020
AK03113 Hodonín, Horní Valy 2 S rytmem do světa 03.04.2020 4 26.03.2020
AK02760 Brno, Hybešova 15 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 06.04.2020 8 30.03.2020
AK03082 Hodonín, Horní Valy 2 Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra 06.04.2020 8 30.03.2020
AK02822 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 08.04.2020 8 01.04.2020
AK03135 Hodonín, Horní Valy 2 Na čem záleží – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů 14.04.2020 8 07.04.2020
AK02688 Hodonín, Horní Valy 2 Jak mít úspěch v hodinách 15.04.2020 8 06.04.2020
AK03133 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Nové metody při výuce pravopisu 15.04.2020 5 07.04.2020
AK03091 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 16.04.2020 5 09.04.2020
AK03084 Blansko, nám. Svobody 2 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 16.04.2020 8 26.03.2020
AK03063 Brno, Hybešova 15 Dítě/žák/student s mentálním postižením 20.04.2020 8 13.04.2020
AK03054 Brno, Hybešova 15 Integrace žáka s autismem do běžné MŠ 21.04.2020 8 14.04.2020
AK02980 Hodonín, Horní Valy 2 Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému 21.04.2020 8 14.04.2020
AK02735 Brno, Hybešova 15 (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga 22.04.2020 16 15.04.2020
AK02820 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravé klima ve škole – komunikační situace s jejich aspekty 22.04.2020 8 15.04.2020
AK03117 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 27.04.2020 6 20.04.2020
AK02884 Brno, Hybešova 15 Zážitkové techniky v protidrogové prevenci 28.04.2020 8 21.04.2020
AK02837 Znojmo, Jana Palacha 11 Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte 30.04.2020 8 23.03.2020
AK03120 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 05.05.2020 5 28.04.2020
AK03102 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 05.05.2020 8 28.04.2020
AK03051 Brno, Hybešova 15 Řešení mimořádných událostí ve školách 12.05.2020 6 05.05.2020
AK02891 Brno, Hybešova 15 Osobnostní rozvoj pedagogů v MŠ, ZŠ 12.05.2020 8 05.05.2020
AK03072 Brno, Hybešova 15 Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Růžičkova Metoda 3T 13.05.2020 8 06.05.2020
AK03042 Brno Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 15.05.2020 8 07.05.2020
AK02733 Znojmo, Jana Palacha 11 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 15.05.2020 8 08.05.2020
AK02761 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 19.05.2020 16 12.05.2020
AK02996 Brno, Hybešova 15 Relaxační techniky v MŠ 27.05.2020 6 18.05.2020
AK02755 Hodonín, Horní Valy 2 Metody aktivního učení v MŠ II. 28.05.2020 5 21.05.2020
AK03115 Hodonín, Horní Valy 2 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 09.06.2020 8 01.06.2020
AK02777 Brno, Hybešova 15 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 18.06.2020 8 11.06.2020
AK03039 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 29.09.2020 8 22.09.2020
AK02897 Brno, Hybešova 15 Schengenský syndrom aneb Chraňme hranice a limity, protože jsou zdravé 09.10.2020 8 02.10.2020
AK02823 Hodonín, Horní Valy 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 21.10.2020 8 14.10.2020
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 02.11.2020 8 02.10.2019
AK03057 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I 05.11.2020 4 29.10.2020
AK03058 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. 05.11.2020 4 29.10.2020