Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02497 Brno, Hybešova 15 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 25.02.2019 6 18.02.2019 Naplněna
AK02346 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 26.02.2019 6 20.02.2019 Naplněna
AK02513 Brno Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 26.02.2019 8 20.02.2019 Naplněna
AK02498 Brno, Hybešova 15 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 26.02.2019 8 19.02.2019 Naplněna
AK02352 Hodonín, Horní Valy 2 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 26.02.2019 5 19.02.2019
AK02422 Brno, Hybešova 15 Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ 27.02.2019 4 20.02.2019
AK02344 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Školní metodik prevence na škole 27.02.2019 6 20.02.2019
AK02116 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 27.02.2019 8 31.01.2019
AK02440 Brno, Hybešova 15 Workshop pro pracovníky školních jídelen 27.02.2019 5 18.02.2019 Naplněna
AK02523 Blansko, nám. Svobody 2 Jak dosáhnout matematické gramotnosti – Matematika nás baví 28.02.2019 8 21.02.2019
AK02326 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 28.02.2019 5 21.02.2018
AK02293 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 28.02.2019 84 21.02.2019 Naplněna
AK02144 Brno, Hybešova 15 Studium pro školní metodiky prevence 01.03.2019 250 31.01.2019
AK02400 Znojmo, Jana Palacha 11 Hlína žije! Netradiční výtvarné postupy při práci s hlínou 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02069 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02155 Hodonín, Horní Valy 2 Učitel a stres 04.03.2019 6 27.02.0019
AK02374 Hodonín, Horní Valy 2 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 05.03.2019 5 25.02.2019
AK02402 Znojmo, Jana Palacha 11 Identifikace, podpora a rozvoj nadání ve školách 05.03.2019 8 26.02.2019
AK01801 Brno, Hybešova 15 Práce s žáky cizinci na ZŠ 05.03.2019 16 26.02.2019
AK02456 Brno, Hybešova 15 MS Word – pro pokročilé uživatele 06.03.2019 10 27.02.2019
AK02365 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 06.03.2019 8 28.02.2019
AK02282 Hodonín, Horní Valy 2 Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 06.03.2019 5 28.02.0018
AK02446 Brno, Hybešova 15 Ovládání počítače pro věčné začátečníky 07.03.2019 16 28.02.2019
AK02377 Brno, Hybešova 15 Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací 07.03.2019 6 28.02.2019
AK02389 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte 07.03.2019 8 01.03.2018
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 08.03.2019 5 01.03.2019
AK02321 Blansko, nám. Svobody 2 Prezentace zkušeností z environmentálního vzdělávání v praxi MŠ 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02546 Brno, Hybešova 15 Leseverstehen - Ostern - porozumění čtenému - Velikonoce 08.03.2019 6 28.02.2019
AK02366 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Formativní hodnocení dětí v MŠ 08.03.2019 5 01.03.2019
AK01799 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02524 Blansko, nám. Svobody 2 Právní poradna 09.03.2019 5 05.03.2019
AK02416 Blansko, nám. Svobody 2 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 11.03.2019 5 04.03.2019 Naplněna
AK02353 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 11.03.2019 8 04.03.2019
AK02428 Brno, Hybešova 15 Jarní výtvarná dílna: Dekorace ze sena a proutí 11.03.2019 4 01.03.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02463 Blansko, nám. Svobody 2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 12.03.2019 8 05.03.2019
AK02398 Hodonín, Horní Valy 2 Prvky muzikoterapie při práci se žáky 12.03.2019 6 05.03.2019
AK02535 Brno, Hybešova 15 Příprava ke konkurznímu řízení pro uchazeče na místa ředitelů škol a školských zařízení 12.03.2019 6 28.02.2019
AK02469 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou 13.03.2019 8 06.03.2019
AK02383 Brno, Hybešova 15 Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví 13.03.2019 5 06.03.2019 Naplněna
AK02371 Hodonín, Horní Valy 2 Osobnost pedagoga – kratší verze 13.03.2019 5 06.03.2019
AK02520 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků 14.03.2019 16 08.03.2019
AK02370 Hodonín, Horní Valy 2 Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 14.03.2019 8 07.03.2019
AK02323 Blansko, nám. Svobody 2 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 14.03.2019 8 07.03.2019
AK02415 Blansko, nám. Svobody 2 Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje poznání dítěte 14.03.2019 16 07.03.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
AK02475 Brno, Hybešova 15 Tvorba e-learningového kurzu 14.03.2019 12 07.03.2019
AK02329 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 15.03.2019 5 08.03.2019
AK02312 Brno, Hybešova 15 Zdravotník zotavovacích akcí 15.03.2019 40 28.02.2019
AK02534 Hodonín, Horní Valy 2 Právní poradna 16.03.2019 5 08.03.2019
AK02404 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro MŠ 18.03.2019 4 05.03.2019
AK02355 Blansko, nám. Svobody 2 Jak na projekty a projektové vyučování? 19.03.2019 8 12.03.2019
AK02408 Hodonín, Horní Valy 2 Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 19.03.2019 8 12.03.2019
AK02376 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Obtížné rozhovory 19.03.2019 5 14.03.2019
AK02330 Brno, Hybešova 15 Počátky dětského čtenářství s využitím aktivizujících metod a metod dramatické výchovy 19.03.2019 16 09.03.2019
AK02285 Brno, Hybešova 15 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 20.03.2019 5 13.03.2019
AK02557 Brno, Hybešova 15 Informace ke sběru dat - školství P1-04 a P1c-01 20.03.2019 4 13.03.2019
AK02403 Znojmo, Jana Palacha 11 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 20.03.2019 8 13.03.2019
AK02379 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Strategie výuky vzhledem k rozmanitým stylům učení žáků 21.03.2019 5 14.03.2019
AK02432 Brno, Hybešova 15 Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově: Dotknout se tajemství jara 21.03.2019 6 11.03.2019
AK02521 Mateřská škola Kyjov, Nádražní 829 Vítejte u nás 21.03.2019 4 14.03.2019
AK02336 Blansko, nám. Svobody 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 21.03.2019 4 14.03.2019
AK02288 Hodonín, Horní Valy 2 Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace 22.03.2019 8 15.03.2019
AK02243 Hodonín, Horní Valy 2 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 25.03.2019 6 18.03.2019
AK02439 Blansko, nám. Svobody 2 Specifika výchovně vzdělávací práce v MŠ – speciál pro asistenty pedagoga 25.03.2019 6 18.03.2019
AK02333 Blansko, nám. Svobody 2 Osobnostní růst učitele 26.03.2019 8 18.03.2019
AK02500 Hodonín, Horní Valy 2 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku 26.03.2019 4 19.01.2019
AK02380 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka 27.03.2019 8 21.03.2019
AK02417 Brno, Hybešova 15 Matematika – příprava na život ve světě plném informací 27.03.2019 8 20.03.2019
AK02457 Brno, Hybešova 15 MS Excel – základy práce 27.03.2019 10 20.03.2019
AK02522 Hodonín, Horní Valy 2 Náměty a inspirace do výuky přírodovědných předmětů 27.03.2019 5 20.03.2019
AK02548 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 27.03.2019 5 20.03.2019
AK02441 Brno, Hybešova 15 Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle 27.03.2019 5 13.03.2019
AK02339 Hodonín, Horní Valy 2 Pedagogická diagnostika v práci učitele na 1. stupni ZŠ 28.03.2019 5 31.01.2019
AK02474 Brno, Hybešova 15 Tvorba prezentací – PowerPoint 28.03.2019 12 21.03.2019
AK02444 Znojmo, Jana Palacha 11 Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle 28.03.2019 5 21.03.2019
AK02462 Blansko, nám. Svobody 2 Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 29.03.2019 8 22.03.2019
AK02493 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku 29.03.2019 5 22.03.2019
AK01929 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 29.03.2019 16 21.03.2019
AK02322 Brno a okolí Vítejte u nás 29.03.2019 4 22.09.2019
AK02429 Brno, Hybešova 15 Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme 02.04.2019 8 22.03.2019
AK02219 Hodonín, Horní Valy 2 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku 02.04.2019 8 26.03.2019
AK02199 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019 02.04.2019 120 12.03.2019
AK02106 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 02.04.2019 16 20.03.2019
AK02509 Znojmo, Jana Palacha 11 Adaptační program v prvních třídách 03.04.2019 8 27.03.2019
AK02450 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle – výukové materiály pro e-learning 03.04.2019 8 27.03.2019
AK02530 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Osob. vývoj dětí z nefunkčních rodin, aneb příklady dobré praxe v ústav. výchově 03.04.2019 6 27.03.2019
AK02287 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 03.04.2019 20 27.03.2019
AK02391 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Pedagogická diagnostika v práci učitele na 1. stupni ZŠ 04.04.2019 5 28.03.2019
AK02240 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 04.04.2019 16 20.03.2019
AK02540 Brno, Hybešova 15 Právní poradna - změny ve školské legislativě 04.04.2019 5 25.03.2019
AK02421 Brno, Hybešova 15 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 04.04.2019 6 28.03.2019
AK02442 Blansko, nám. Svobody 2 Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle 04.04.2019 5 25.03.2019
AK02319 Blansko, nám. Svobody 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 05.04.2019 60 29.03.2019
AK02438 ZŠ Holzova Polytechnická výchova, aneb jak zaujmout žáky 05.04.2019 8 25.03.2019
AK02307 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 4/2019 05.04.2019 120 28.02.2019 Naplněna
AK02486 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve volnočasových aktivitách 05.04.2019 5 29.03.2019
AK02392 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Agrese a její řešení 05.04.2019 8 28.03.2019
AK02393 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 08.04.2019 8 01.04.2019
AK02384 Brno, Hybešova 15 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 08.04.2019 24 28.03.2019
AK02517 Hodonín, Horní Valy 2 Sebepoznání pro pedagogické pracovníky 08.04.2019 8 01.04.2019
AK02424 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 08.04.2019 5 01.04.2019
AK02394 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Práce s třídním klimatem – kratší verze 09.04.2019 8 01.04.2010
AK02406 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 10.04.2019 8 03.04.2019
AK02458 Brno, Hybešova 15 MS Excel – pro pokročilé uživatele 10.04.2019 10 03.04.2019
AK02495 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 10.04.2019 5 03.04.2019
AK02245 Hodonín, Horní Valy 2 Kontrolní systém ve školství I. 11.04.2019 5 04.04.2019
AK02480 Brno, Hybešova 15 SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (1. – 5. roč. ZŠ) 11.04.2019 5 04.04.2019
AK02397 Brno, Hybešova 15 Velká novina! Pohádka nám začíná … 11.04.2019 8 01.04.2019
AK02464 Blansko, nám. Svobody 2 Žáci – cizinci v české škole 11.04.2019 8 04.04.2019
AK02375 Brno, Hybešova 15 Čtenářská pregramotnost 12.04.2019 16 01.04.2019
AK02381 Hodonín, Horní Valy 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 12.04.2019 5 07.04.2019
AK02356 Blansko, nám. Svobody 2 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech? 15.04.2019 8 08.04.2019
AK02324 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Adaptační program v prvních třídách 16.04.2019 8 09.01.2019
AK02334 Blansko, nám. Svobody 2 Kontrolní systém ve školství I. 16.04.2019 5 09.04.2019
AK02433 Brno, Hybešova 15 Pohybem a hrou 16.04.2019 5 05.04.2019
AK02431 Brno, Hybešova 15 Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence šikany 17.04.2019 7 07.04.2019
AK02395 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Podpora přirozeného vývoje dítěte v MŠ 17.04.2019 8 09.04.2019
AK02472 MŠ Brno, Hudcova Čtenářská pregramotnost a její rozvoj při práci s pohádkami s dětmi v MŠ 18.04.2019 8 10.04.2019
AK02407 Školní jídelna ZŠ Hodonín, Očovská 1 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 18.04.2019 5 11.04.2018
AK02538 Hodonín, Horní Valy 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 23.04.2019 4 16.04.2019
AK02466 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika nás baví 24.04.2019 4 17.04.2019
AK02347 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 24.04.2019 8 15.04.2019
AK02459 Brno, Hybešova 15 Tablety prakticky I – pro 1. stupeň ZŠ 24.04.2019 5 17.04.2019
AK02478 Brno, Hybešova 15 Google+ nové formy, online komunikace 25.04.2019 5 18.04.2019
AK02510 Znojmo, Jana Palacha 11 Jsme na jedné lodi 25.04.2019 8 18.01.2019
AK02471 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Kontrolní systém ve školství I. 25.04.2019 5 18.04.2019
AK02335 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 25.04.2019 5 18.04.2019
AK02239 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 25.04.2019 8 18.04.2019
AK02479 Brno, Hybešova 15 SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (6. – 9. roč. ZŠ) 25.04.2019 5 18.04.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019
AK02298 Znojmo, Jana Palacha 11 Škádlení nebo šikana v MŠ? 29.04.2019 5 22.04.2019
AK02443 Znojmo, Jana Palacha 11 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 29.04.2019 8 22.04.2019
AK02434 Brno, Hybešova 15 Výtvarná dílna – Malovaný svět 29.04.2019 4 18.04.2019
AK02396 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí 30.04.2019 6 23.04.2019
AK02297 Znojmo, Jana Palacha 11 Neverbální komunikace dítěte 30.04.2019 5 22.04.2019
AK02342 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ 02.05.2019 5 30.01.2019
AK02449 Brno, Hybešova 15 Kancelářské aplikace pro práci s textem a tabulkou ve školní praxi 02.05.2019 16 25.04.2019
AK02468 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle 03.05.2019 5 25.04.2019
AK02435 Brno, Hybešova 15 Hmyzáčci aneb co se děje v trávě 06.05.2019 6 26.04.2019
AK02204 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 07.05.2019 8 21.11.2018
AK02503 Znojmo, Jana Palacha 11 Hospitace ředitelky mateřské školy 07.05.2019 8 30.04.2019
AK02476 Brno, Hybešova 15 Mediální výchova – podpora kritického myšlení 09.05.2019 10 09.05.2019
AK02303 Znojmo, Jana Palacha 11 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 09.05.2019 5 02.05.2019
AK02304 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak naučit žáky učit se 10.05.2019 5 03.05.2019
AK02423 Brno, Hybešova 15 BOV – inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi 13.05.2019 6 06.05.2019
AK02430 Brno, Hybešova 15 Den s keramikou 13.05.2019 8 02.05.2019
AK02401 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň základních škol 13.05.2019 4 01.05.2019
AK02237 Hodonín, Horní Valy 2 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 14.05.2019 5 07.05.2019
AK02437 Brno a okolí Brno jako centrum moderní výtvarné kultury (exkurze do terénu) 15.05.2019 8 03.05.2019
AK02501 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 15.05.2019 8 07.05.2019
AK02345 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 15.05.2019 8 30.04.2019
AK02382 Hodonín, Horní Valy 2 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 15.05.2019 5 08.05.2019
AK02451 Brno, Hybešova 15 Moderní technologie ve výuce 15.05.2019 10 07.05.2019
AK02296 Brno, Hybešova 15 Školní klima a třídní klima 15.05.2019 16 09.05.2019
AK02460 Brno, Hybešova 15 Tablety prakticky II – pro 2. stupeň ZŠ 15.05.2019 5 07.05.2019
AK02526 Znojmo, Jana Palacha 11 Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností 16.05.2019 8 30.04.2019
AK02549 Hodonín, Horní Valy 2 Aby dětem ve škole chutnalo 20.05.2019 5 13.05.2019
AK02467 Hodonín, Horní Valy 2 Adaptační program v prvních třídách 21.05.2019 8 14.05.2019
AK02452 Brno, Hybešova 15 Kreativní tvorba pro učitele všech aprobací 23.05.2019 8 09.05.2019
AK02537 Blansko, nám. Svobody 2 Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností 23.05.2019 8 16.05.2019
AK02359 Hodonín, Horní Valy 2 MŠ v praxi - Jak efektivně inovovat portfolio dítěte 24.05.2019 5 17.05.2019
AK02461 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 27.05.2019 8 21.05.2019
AK02543 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec I. 28.05.2019 8 21.05.2019
AK02544 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec II. 29.05.2019 8 22.05.2019
AK02320 Blansko, nám. Svobody 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 29.05.2019 16 29.05.2019
AK02360 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Jak uchopit výchovu v současnosti v rodině a MŠ 29.05.2019 5 23.01.2019
AK02489 Brno, Hybešova 15 V přírodopise a environmentální výchově v lavicích nesedíme 29.05.2019 8 22.05.2019
AK02354 Blansko, nám. Svobody 2 Adaptační program v prvních třídách 30.05.2019 8 23.05.2019
AK02508 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářská gramotnost - čtenářské dílny 30.05.2019 8 23.05.2019
AK02481 Brno, Hybešova 15 Webové aplikace ve školním prostředí 30.05.2019 10 23.05.2019
AK02531 Hodonín, Horní Valy 2 Škádlení nebo šikana v MŠ? 31.05.2019 5 24.05.2019
AK02547 Hodonín, Horní Valy 2 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku 03.06.2019 5 27.05.2019
AK02259 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 04.06.2019 5 28.05.2019
AK02514 Brno, Hybešova 15 Hospitace ředitelky mateřské školy 06.06.2019 8 02.03.2019
AK02536 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodič - partner k dialogu 06.06.2019 6 31.05.2019
AK02470 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 18.06.2019 6 12.06.2019
AK02399 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost 03.07.2019 16 14.06.2019
AK02545 Znojmo, Jana Palacha 11 Letní škola pro učitelky MŠ 14.08.2019 20 31.07.2019
AK02425 Městský úřad Břeclav, zasedací místnost Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 26.08.2019 60 19.08.2019
AK02512 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2019 5 21.08.2019
AK02260 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 19.09.2019 8 12.09.2019
AK02373 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ 25.09.2019 4 19.03.2018
AK02529 Znojmo, Jana Palacha 11 Hospitace v praxi ředitele školy 30.09.2019 5 23.09.2019
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 09.10.2019 8 02.10.2019
AK02528 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodina a škola 15.10.2019 5 08.10.2019
AK02527 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivní učitel – tipy a triky 23.10.2019 4 16.10.2019