Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02466 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika nás baví 24.04.2019 4 17.04.2019
AK02347 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 24.04.2019 8 15.04.2019
AK02459 Brno, Hybešova 15 Tablety prakticky I – pro 1. stupeň ZŠ 24.04.2019 5 17.04.2019
AK02471 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Kontrolní systém ve školství I. 25.04.2019 5 18.04.2019 Naplněna
AK02335 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 25.04.2019 5 18.04.2019
AK02239 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 25.04.2019 8 18.04.2019
AK02479 Brno, Hybešova 15 SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (6. – 9. roč. ZŠ) 25.04.2019 5 18.04.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019 Naplněna
AK02298 Znojmo, Jana Palacha 11 Škádlení nebo šikana v MŠ? 29.04.2019 5 22.04.2019
AK02443 Znojmo, Jana Palacha 11 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 29.04.2019 8 22.04.2019
AK02434 Brno, Hybešova 15 Výtvarná dílna – Malovaný svět 29.04.2019 4 18.04.2019
AK02620 Blansko, nám. Svobody 2 Jak úspěšně vést mateřskou školu 30.04.2019 8 23.04.2019
AK02297 Znojmo, Jana Palacha 11 Neverbální komunikace dítěte 30.04.2019 5 22.04.2019
AK02449 Brno, Hybešova 15 Kancelářské aplikace pro práci s textem a tabulkou ve školní praxi 02.05.2019 16 25.04.2019
AK02468 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle 03.05.2019 5 25.04.2019
AK02435 Brno, Hybešova 15 Hmyzáčci aneb co se děje v trávě 06.05.2019 6 26.04.2019
AK02605 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 07.05.2019 4 30.04.2019
AK02492 Brno, Hybešova 15 Hrátky s drumbeny 09.05.2019 6 29.04.2019
AK02523 Blansko, nám. Svobody 2 Jak dosáhnout matematické gramotnosti – Matematika nás baví 09.05.2019 8 02.05.2019
AK02476 Brno, Hybešova 15 Mediální výchova – podpora kritického myšlení 09.05.2019 10 02.05.2019
AK02303 Znojmo, Jana Palacha 11 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 09.05.2019 5 02.05.2019
AK02587 Brno, Hybešova 15 Hospitace v praxi ředitele školy 10.05.2019 5 26.04.2019
AK02304 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak naučit žáky učit se 10.05.2019 5 03.05.2019
AK02423 Brno, Hybešova 15 BOV – inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi 13.05.2019 6 06.05.2019
AK02430 Brno, Hybešova 15 Den s keramikou 13.05.2019 8 02.05.2019
AK02401 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň základních škol 13.05.2019 4 01.05.2019
AK02237 Hodonín, Horní Valy 2 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 14.05.2019 5 07.05.2019
AK02437 Brno a okolí Brno jako centrum moderní výtvarné kultury (exkurze do terénu) 15.05.2019 8 03.05.2019
AK02501 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 15.05.2019 8 07.05.2019
AK02382 Hodonín, Horní Valy 2 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 15.05.2019 5 08.05.2019 Naplněna
AK02451 Brno, Hybešova 15 Moderní technologie ve výuce 15.05.2019 10 07.05.2019
AK02296 Brno, Hybešova 15 Školní klima a třídní klima 15.05.2019 16 09.05.2019
AK02460 Brno, Hybešova 15 Tablety prakticky II – pro 2. stupeň ZŠ 15.05.2019 5 07.05.2019
AK02345 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 15.05.2019 8 30.04.2019
AK02526 Znojmo, Jana Palacha 11 Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností 16.05.2019 8 30.04.2019
AK02564 Masarykovo nám. 115/27, Hodonín Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 17.05.2019 8 10.05.2019
AK02549 Hodonín, Horní Valy 2 Aby dětem ve škole chutnalo 20.05.2019 5 13.05.2019
AK02611 Brno, Hybešova 15 Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 20.05.2019 5 13.05.2019
AK02467 Hodonín, Horní Valy 2 Adaptační program v prvních třídách 21.05.2019 8 14.05.2019
AK02503 Znojmo, Jana Palacha 11 Hospitace ředitelky mateřské školy 21.05.2019 8 30.04.2019
AK02537 Blansko, nám. Svobody 2 Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností 23.05.2019 8 16.05.2019
AK02595 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 24.05.2019 8 15.05.2019
AK02359 Hodonín, Masarykovo náměstí 115/27 MŠ v praxi - Jak efektivně inovovat portfolio dítěte 24.05.2019 5 17.05.2019
AK02461 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 27.05.2019 8 21.05.2019
AK02543 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec I. 28.05.2019 8 21.05.2019
AK02544 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec II. 29.05.2019 8 22.05.2019
AK02320 Blansko, nám. Svobody 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 29.05.2019 16 29.05.2019
AK02360 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak uchopit výchovu v současnosti v rodině a MŠ 29.05.2019 5 22.05.2019
AK02553 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 29.05.2019 6 22.05.2019
AK02489 Brno, Hybešova 15 V přírodopise a environmentální výchově v lavicích nesedíme 29.05.2019 8 22.05.2019
AK02354 Blansko, nám. Svobody 2 Adaptační program v prvních třídách 30.05.2019 8 23.05.2019
AK02644 ZŠ Kněždub Využití robotů ve školní družině a na 1. st. ZŠ, kroužek informatiky na 1. st. ZŠ 30.05.2019 5 22.05.2019
AK02481 Brno, Hybešova 15 Webové aplikace ve školním prostředí 30.05.2019 10 23.05.2019
AK02531 Hodonín, Horní Valy 2 Škádlení nebo šikana v MŠ? 31.05.2019 5 24.05.2019
AK02572 Brno, Hybešova 15 Třídní pravidla a komunitní kruh 31.05.2019 4 20.05.2019
AK02643 ZŠ Hutník, Veselí nad Moravou Využití robotů ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ 31.05.2019 5 22.05.2019
AK02547 Hodonín, Horní Valy 2 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku 03.06.2019 5 27.05.2019
AK02259 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 04.06.2019 5 28.05.2019
AK02627 Hodonín, Horní Valy 2 S rytmem do světa 04.06.2019 4 27.05.2019
AK02618 Brno, Hybešova 15 Rozvoj tvořivosti a představivosti v matematice na 1. stupni ZŠ 05.06.2019 5 29.05.2019
AK02514 Brno, Hybešova 15 Hospitace ředitelky mateřské školy 06.06.2019 8 28.05.2019
AK02536 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodič - partner k dialogu 06.06.2019 6 31.05.2019
AK02600 Brno, Hybešova 15 Cestovní náhrady od A do Z 07.06.2019 4 01.06.2019
AK02616 Vyškov, Brněnská 7 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 12.06.2019 5 11.06.2019
AK02470 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 18.06.2019 6 12.06.2019
AK02578 Blansko, nám. Svobody 2 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 19.06.2019 8 10.06.2019
AK02399 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Čtenářská pregramotnost 03.07.2019 16 14.06.2019
AK02545 Znojmo, Jana Palacha 11 Letní škola pro učitelky MŠ 14.08.2019 20 31.07.2019
AK02651 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 19.08.2019 35 12.06.2019
AK02425 Městský úřad Břeclav, zasedací místnost Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 26.08.2019 60 19.08.2019
AK02512 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2019 5 21.08.2019
AK02596 Hodonín, Horní Valy 2 Edukačně stimulační program pro předškoláky 12.09.2019 30 05.09.2019
AK02597 Hodonín, Horní Valy 2 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2019 5 10.09.2019
AK02260 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 19.09.2019 8 12.09.2019
AK02626 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 19.09.2019 84 12.09.2019
AK02645 Brno, Hybešova 15 Workshop pro pracovníky školních jídelen 23.09.2019 5 13.09.2019
AK02603 Brno, Hybešova 15 Řešení mimořádných situací ve školách 24.09.2019 6 13.09.2019
AK02594 Znojmo, Jana Palacha 11 Adaptační program v prvních třídách 25.09.2019 8 18.09.2019
AK02607 Brno, Hybešova 15 Hola, hola, škola volá (Hravá propedeutika matematických představ) 25.09.2019 6 18.09.2019
AK02552 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 26.09.2019 5 19.09.2019
AK02582 Brno Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 27.09.2019 8 18.09.2019
AK02529 Znojmo, Jana Palacha 11 Hospitace v praxi ředitele školy 30.09.2019 5 23.09.2019
AK02583 Brno, Hybešova 15 Třídní učitel jako lídr 03.10.2019 8 25.09.2019
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 04.10.2019 255 31.08.2019
AK02621 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. 07.10.2019 5 27.09.2019
AK02630 Hodonín, Horní Valy 2 Tvořivá angličtina 07.10.2019 16 30.09.2019
AK02585 Brno, Hybešova 15 Formativní hodnocení žáků ve výuce 09.10.2019 8 02.10.2019
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 09.10.2019 8 02.10.2019
AK02504 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 10.10.2019 16 03.10.2019
AK02581 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 10.10.2019 8 03.10.2019
AK02635 Hodonín, Horní Valy 2 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 14.10.2019 6 07.10.2019
AK02650 Brno, Hybešova 15 Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 14.10.2019 5 04.10.2019
AK02528 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodina a škola 15.10.2019 5 08.10.2019
AK02566 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019-2020 17.10.2019 120 17.09.2019
AK02622 Brno, Hybešova 15 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte II. 21.10.2019 5 11.10.2019
AK02615 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 21.10.2019 20 14.10.2019
AK02527 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivní učitel – tipy a triky 23.10.2019 4 16.10.2019
AK02601 Znojmo, Jana Palacha 11 Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ 23.10.2019 4 17.10.2019
AK02599 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika – příprava na život ve světě plném informací 23.10.2019 8 16.10.2019
AK02612 Brno, Hybešova 15 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace 23.10.2019 8 16.10.2019
AK02574 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 11/2019 01.11.2019 120 30.09.2019
AK02373 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ 01.11.2019 4 18.09.2019
AK02592 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 04.11.2019 60 25.10.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 05.11.2019 5 29.10.2019
AK02593 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků 06.11.2019 16 30.10.2019
AK02625 Hodonín, Horní Valy 2 Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu 06.11.2019 4 29.11.2019
AK02631 Hodonín, Horní Valy 2 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 07.11.2019 5 31.10.2019
AK02632 Hodonín, Horní Valy 2 Stress management prakticky 11.11.2019 8 04.11.2019
AK02608 Brno, Hybešova 15 Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 13.11.2019 8 06.11.2019
AK02623 Hodonín, Horní Valy 2 Práce s třídním klimatem – kratší verze 18.11.2019 8 11.11.2019
AK02342 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ 20.11.2019 5 24.04.2019
AK02634 Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše Strategie výuky vzhledem k rozmanitým stylům učení žáků 21.11.2019 5 13.11.2019
AK02571 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti 26.11.2019 6 19.11.2019
AK02569 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování I 27.11.2019 6 20.11.2019
AK02584 Brno, Hybešova 15 Rodina a škola 28.11.2019 5 18.11.2019
AK02646 Brno, Hybešova 15 Aby dětem ve škole chutnalo 02.12.2019 5 22.11.2019
AK02508 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářská gramotnost - čtenářské dílny 11.12.2019 8 04.12.2019
AK02642 Hodonín, Horní Valy 2 Hospitace v praxi ředitele školy 20.01.2020 5 13.01.2020
AK02606 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků 29.01.2020 8 22.01.2020
AK02633 Hodonín, Horní Valy 2 Sebepoznání pro pedagogické pracovníky 03.02.2020 8 27.01.2020
AK02628 Hodonín, Horní Valy 2 Možnosti ovlivňování komunikační schopnosti u dětí předškolního věku 03.03.2020 8 24.02.2020
AK02652 Hodonín, Horní Valy 2 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 11.03.2020 8 04.03.2020
AK02604 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 25.03.2020 16 18.03.2020