Pracoviště Hodonín

Jednotlivá pracoviště:  Brno | Blansko | Hodonín | Velké Pavlovice | Znojmo

Pracoviště Hodonín se zabývá především zajištěním vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zabezpečením olympiád a soutěží v okrese Hodonín a Břeclav a každoroční realizací Veletrhů vzdělávání v Hodoníně a Břeclavi.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ - (on-line přihlášení, pro výběr zadejte Místo: Hodonín a okolí)

Jak se připojíte k webináři (soubor v pdf)

14. 4. 2020, Na čem záleží ... "Mám priority - hodnot, vztahů a času - harmonii v životě"

15.4.2020, Jak mít úspěch v hodinách

15.4.2020, Využití asertivity v komunikaci s rodiči

16. 4. 2020, Jak na mozek? aneb kognitivní funkce v akci 

17.4.2020, Komunikace se žáky v přístupech zaměřených na řešení

17. 4. 2020, Síla smyslů

20.4.2020, Motivační rozhovory ve škole

21.4.2020, Učitel jako kouč aneb inspirující průvodce ve vzdělávání

21.4.2020, Sebekoučink pro pedagogické pracovníky – zvládání stresu

22.4.2020, Matematická pregramotnost

23.4.2020, Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží

24.4.2020, Myšlenkové mapy jako podpora učení, výuky a organizace činností pedagoga

27.4.,28.4.2020, Kooperativní a párové metody učení

29.4.2020, Komunikace s rodiči - rodič jako expert na své dítě

30.4.2020, Kariérové poradenství a management prakticky

30.4.2020, Miniškolka pro rodiče s dětmi I.: Připravujme boucího prvňáčka

4.5.2020, Jak maximalizovat paměť a mozek

5.5.2020, Kontrola státního, zdravotního dozoru v mateřských školách - dopady koronaviru

6.5.2020, Když něco nefunguje, pojďme to dělat jinak

7.5.2020, Efektivní učení pomocí paměťových technik

11.5.2020, Odolnost pedagoga ve školním praxi

13.5, 14.5.2020, Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

19.5.2020, Kontrolní činnost České školní inspekce od A do Z

20.5., 21.5.2020, Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků

Zpravodaj DVPP_duben 2020 - Hodonín, Břeclav (*.pdf)

Vzdělávací akce (on-line přihlášení) a  dokumenty k akcím ke stažení

ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU - Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná

Prodej učebnic
Veletrhy škol 2020 - Hodonín, Břeclav
Soutěže a olympiády
Všeobecné obchodní podmínky (*.pdf)

Kontakty na zaměstnance:
Vedoucí pracoviště
PaedDr. Magda Zálešáková,
tel.: 603 867 660, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz
Informace: e-mail: hodonin@sssbrno.cz


Vzdělávání

Drahomíra Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, Hodonín, soutěže a olympiády Hodonín
Ing. Stanislava Mrkvová, tel.: 728 582 420, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, Hodonín, Břeclav, soutěže a olympiády Břeclav


Školící místa:

Hodonín - Horní Valy 2, učebna v přízemí vpravo, kanceláře 4. patro vlevo
Břeclav - nábř. Komenského 1, učebna Střední průmyslové školy Edvarda Beneše, 3. patro vlevo

pracoviště Hodonín
Pracoviště Břeclav

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nabízíme vám pomoc při řešení on-line výuky na vašich školách, a to formou webinářů. Naše personalizované webináře máme připraveny pro pedagogické sbory tak, aby vám pomohly s konkrétním řešením přímo na míru vaší škole.

Využijte ZDARMA naší eJMŠKOLY - odbornou webovou knihovnu, která nabízí příležitosti pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png