Adaptační požadavky a psychomotorický vývoj batolete a jeho zákonitosti

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Dětské kvalitativní změny ve vývojových stádiích – stádium autonomie (učení se vědomému chtění); projevy a dovednosti dětí do tří let a dětí starších – srovnání v rovině sociální interakce, komunikace, plánování, motivace, samoobslužné činnosti, blízkosti pedagoga… Potřeby starších batolat – kvalitativní vyspělost sociální – přijetí řádu spolupráce a akceptace vrstevníka; vyspělost samoobslužná, kooperativní, řečová, akceptace autority pedagogického myšlení v konkrétních obrazech, schopnosti plánovat Osobnostně orientovaná předškolní výchova (pravidla, mantinely, volnost pohybu; realizace vzdělávacích cílů podmíněna možnostmi a potřebami batolete; míra stimulace ve vztahu k rozvoji poznávacích procesů – vliv prostředí, okolí, vrstevníků akceleruje vývoj raného období. Motorické schopnosti a koordinační schopnosti; schopnosti obratnostní. Návaznost spolupráce rodiny a učitelky v MŠ.Co dělat, když se adaptace nedaří? Jak předejít adaptačním potížím batolete?

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png