Adaptační požadavky a psychomotorický vývoj batolete a jeho zákonitosti

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Dětské kvalitativní změny ve vývojových stádiích – stádium autonomie (učení se vědomému chtění); projevy a dovednosti dětí do tří let a dětí starších – srovnání v rovině sociální interakce, komunikace, plánování, motivace, samoobslužné činnosti, blízkosti pedagoga… Potřeby starších batolat – kvalitativní vyspělost sociální – přijetí řádu spolupráce a akceptace vrstevníka; vyspělost samoobslužná, kooperativní, řečová, akceptace autority pedagogického myšlení v konkrétních obrazech, schopnosti plánovat Osobnostně orientovaná předškolní výchova (pravidla, mantinely, volnost pohybu; realizace vzdělávacích cílů podmíněna možnostmi a potřebami batolete; míra stimulace ve vztahu k rozvoji poznávacích procesů – vliv prostředí, okolí, vrstevníků akceleruje vývoj raného období. Motorické schopnosti a koordinační schopnosti; schopnosti obratnostní. Návaznost spolupráce rodiny a učitelky v MŠ.Co dělat, když se adaptace nedaří? Jak předejít adaptačním potížím batolete?

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png