Agrese a její řešení

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Agrese je jev, který z fyziologického hlediska dovoluje růst, dosahovat cílů, rozvíjet se. Má mnoho podob a jednou z nich je ona klasická agresivita nekonstruktivního typu – má za účel ubližovat. A to ať komunikačním či fyzickým způsobem. Část 1: – problematické kolektivy – třídy, pedagogické sbory. Část 2: – konflikty a jejich řešení, krizové scénáře chování, kázeňské přestupky a jejich kořeny Část 3: – kriteria a fáze krize, cesta k jejich nápravě. „Kontrakt“ o nastavování pravidel, zvýšená reflexe kolektivu i reflexe učitelského sboru. Typické a chronicky se opakující situace. Problematický rodič, možnost navázání komunikace a angažovanosti. Část 4: – komunikace a vlastní reflexe podařených i nepodařených zvládnutí situace, – diskuze, závěr. V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na rozdíly tématu vzhledem k cílovým skupinám, se kterými pracují.

Akce je určena pro MŠ, 1.st. a 2 st. ZŠ, SOŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Lektorka: Mgr. Hana Švejdová
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termín konání: 27. 09. 2019, 12.00 - 16.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, 2. patro, aula

30x30_facebook_icon.png