Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou

Termín konání: 13. 3. 2019, 9:30 - 14:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, e-mail: ratajska@sssbrno.cz

Obsah semináře: Koncepční rámec výchovy a vzdělávání dětí s OŠD, pohledem ČŠI – Rozbor dokumentace - Výroční zpráva České Školní Inspekce za školní rok 2017/2018 - Aspekty a role mateřské školy v problematice dětí s OŠD; - Problematika OŠD pohledem OECD; Nejčastější příčiny odkladů školní docházky u dětí předškolního věku; Rozdíl mezi školní zralostí a školní připraveností; Učitelka mateřské školy a dítě s odloženou školní docházkou –„Definice dítěte s odloženou školní docházkou“. Podpora sociálních a komunikačních dovedností dítěte s odloženou školní docházkou v oblastech: Náměty na podporu školní připravenosti .

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům MŠ.

Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou
Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou
Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou
Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou

Poslední novinky

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 8. 3. 2019, 9:00 - 13:000 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 15. 3. 2019, 08:30 – 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png