Čtenářská pregramotnost

Termín konání
-
Termín konání: 03. 07. 2019 - 04. 07. 2019, 08.00 - 14.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, e-mail: ratajska@sssbrno.cz

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva. - Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní - Role a význam jazykové výchovy u předškolních - Vývojové podmínky rozvoje řeči. Sociální determinanty řečového vývoje - Péče o správnou výslovnost - Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování - Rozvoj a prohlubování slovní zásoby - Osvojování a zdokonalování gramatických spojení v mluveném projevu - Rozvoj souvislého vyjadřování v mluvené i psané podobě, časová orientace - Řečové roviny - Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ. - Podmínky rozvoje dětské řeči – předpoklady zvládnutí dětské řeči. - Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti - Poruchy dětské řeči – základní rozdělení, charakteristika - Rozvoj souvislého vyjadřování.

 

Seminář je určen pro MŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png