Čtenářská pregramotnost

Termín konání
-
Termín konání: 03. 07. 2019 - 04. 07. 2019, 08.00 - 14.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, e-mail: ratajska@sssbrno.cz

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva. - Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní - Role a význam jazykové výchovy u předškolních - Vývojové podmínky rozvoje řeči. Sociální determinanty řečového vývoje - Péče o správnou výslovnost - Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování - Rozvoj a prohlubování slovní zásoby - Osvojování a zdokonalování gramatických spojení v mluveném projevu - Rozvoj souvislého vyjadřování v mluvené i psané podobě, časová orientace - Řečové roviny - Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ. - Podmínky rozvoje dětské řeči – předpoklady zvládnutí dětské řeči. - Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti - Poruchy dětské řeči – základní rozdělení, charakteristika - Rozvoj souvislého vyjadřování.

 

Seminář je určen pro MŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png