Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

1. Co je předčtenářská gramotnost.

2. Metody a formy práce pro rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti

3. Zásady práce při vytváření čtenářsky podnětného prostředí u dětí v mateřské škole. 4. Praktické činnosti – metodické náměty a formy práce v dramatických činnostech: -báseň a pohyb, zrcadlo, narativní pantomima, improvizace, loutka zástupná, hra s pravidly etc. -současné aktuální čtení – piktogramy (dopravní, požární značky) -práce s leporelem /propojeni slova a obrazu; vlastní kreativita – ilustrace, „čtení obrázků“ -práce s ilustrací i textem -komunitní kruh – navozujeme téma, abychom pro něj děti získali

Závěr: návaznost předškolního a primárního vzdělávání na rozvoj čtenářské pregramotnosti – osvojené dovednosti dětí předškolního vzděláván; evaluační dotazník, reflexe vlastních zkušeností z praxe pedagogické.

Seminář je určen pro MŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png