Edukačně stimulační program pro předškoláky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Kurz nabídne ucelený pohled na věkovou kategorii dětí 3 - 7 let dá odpověď na otázku jak sestavit edukačně – stimulační program. Obsah: 1) Co má umět předškolák? Co je to školní zralost a nezralost? Co by měli vědět rodiče budoucích prvňáčků? 2) Jak pomoci předškolákům nezralým, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, pravidla komunikace a chování. 3) Sociální a emocionální zralost, jak zvládat negativní emoce. Práce s rodičovskou skupinou. 4) Metodická doporučení a praktické ukázky her a postupů při rozvoji vnímání u předškoláků. 5) Diskuze nad problémy z praxe. Hry na postřeh a koncentraci. Doporučení jak pracovat s dětmi s LMD atd.

Akce je určena pro MŚ, ZŠ 1. st.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termíny konání: 31. 10. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 25. 10. 2019, 9:30 - 14:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 14. 11. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png