Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře: Pomocí literárních textů dochází k přirozenému propojení literární výchovy se slohovou složkou českého jazyka, tudíž žáci bez stresující zodpovědnosti k pravopisné a stylistické bezchybnosti spontánně popisují své pocity, nálady a dojmy. Praktické ukázky z práce žáků doplňují náměty podporující individuální četbu, estetickou výchovu a hlavně, zlepšují vztah k literární výchově. Ta by se měla stát pro žáky tím nejlepším, co rozvíjí jejich čtenářskou gramotnost. Přehled témat výuky: - literární ukázky z lidové slovesnosti, z děl K. Čapka, M. Lukešové, J. Seiferta; K. Biebla; V. Nezvala atd. - procvičení slohových útvarů jako jsou např.: popis pracovního postupu, výklad, zpráva, líčení, vypravování, úvaha apod - metody techniky čtení a mluvy - práce s informacemi - náměty podněcující flexibilnost, fluenci a senzitivnost apod.

Určeno pedagogům 2. st. ZŠ

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png