Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ

Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře: Pomocí literárních textů dochází k přirozenému propojení literární výchovy se slohovou složkou českého jazyka, tudíž žáci bez stresující zodpovědnosti k pravopisné a stylistické bezchybnosti spontánně popisují své pocity, nálady a dojmy. Praktické ukázky z práce žáků doplňují náměty podporující individuální četbu, estetickou výchovu a hlavně, zlepšují vztah k literární výchově. Ta by se měla stát pro žáky tím nejlepším, co rozvíjí jejich čtenářskou gramotnost. Přehled témat výuky: - literární ukázky z lidové slovesnosti, z děl K. Čapka, M. Lukešové, J. Seiferta; K. Biebla; V. Nezvala atd. - procvičení slohových útvarů jako jsou např.: popis pracovního postupu, výklad, zpráva, líčení, vypravování, úvaha apod - metody techniky čtení a mluvy - práce s informacemi - náměty podněcující flexibilnost, fluenci a senzitivnost apod.

Určeno pedagogům 2. st. ZŠ

Poslední novinky

Termín konání
4. 11. 2020
čas konání bude upřesněn
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2, sál ZUŠ
Termín konání
10. 3. 2020, 09:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Oldřich Růžička
Termín konání
9.3.2020, 14:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
23.3.2020, 08:30 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Lektorka: Mgr. Dagmar Mega
Termíny konání
20.4. a 23.4.2020, 08:30 - 16:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png