Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Obsah semináře:

1) Rozhodování ve správním řízení: přijímání k předškolnímu vzdělávání, úplata za předškolní vzdělávání, ukončení předškolního vzdělávání atd.; kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání, sestavení a doručování rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí; rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty, bezúplatné vzdělávání v mateřské škole, odklad povinné školní docházky 2) Vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, ukončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při ukončení pracovní poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 3) Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic.

Akce je určena pedagogům MŠ.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termíny konání: 31. 10. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 25. 10. 2019, 9:30 - 14:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 14. 11. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png