Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Obsah semináře:

1) Rozhodování ve správním řízení: přijímání k předškolnímu vzdělávání, úplata za předškolní vzdělávání, ukončení předškolního vzdělávání atd.; kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání, sestavení a doručování rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí; rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty, bezúplatné vzdělávání v mateřské škole, odklad povinné školní docházky 2) Vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, ukončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při ukončení pracovní poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 3) Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic.

Akce je určena pedagogům MŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png