Kooperativní a párové metody učení

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

•osvojení metod na modelových aktivitách •představení klíče k dělení studentů do skupin •představení možných způsobů uspořádání třídy •stanovení nutných podmínek pro realizaci •ukázka způsobu využití tabletu, smartphonu •nastínění vhodného způsobu zadávání úkolů •vytyčení role učitele •představení typologie rolí žáků •vytyčení pravidel pro úspěšnou práci v týmech •společné hledání pozitiv i rizik kooperativního učení •představení možností hodnocení žáků při kooperativním učení •shrnutí jednotlivých kooperativních učebních struktur •dotykové technologie a využití ve skupinovém vyučování

Akce je určena pro pedagogy 1. st. ZŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png