Kooperativní a párové metody učení

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

•osvojení metod na modelových aktivitách •představení klíče k dělení studentů do skupin •představení možných způsobů uspořádání třídy •stanovení nutných podmínek pro realizaci •ukázka způsobu využití tabletu, smartphonu •nastínění vhodného způsobu zadávání úkolů •vytyčení role učitele •představení typologie rolí žáků •vytyčení pravidel pro úspěšnou práci v týmech •společné hledání pozitiv i rizik kooperativního učení •představení možností hodnocení žáků při kooperativním učení •shrnutí jednotlivých kooperativních učebních struktur •dotykové technologie a využití ve skupinovém vyučování

Akce je určena pro pedagogy 1. st. ZŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png