Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva. -Obecně k matematické pregramotnosti, terminologické vymezení.

 - Základní předmatematické představy: o kvantitě, geometrické představy a množinové představy (třídění, uspořádání, řešení problémů).

- Základní matematické (početní, číselné) pojmy a operace.

- Percepční vývoj ovlivňující předpoklad pro přiměřené osvojování matematiky (zrakové vnímání – rozlišování detailů, číslic, orientace v okolí…).

- Orientace v prostoru a v rovině, PLO orientace, představivost.

- Orientace v čase, pochopení časových pojmů a posloupností, souvislost dějů i následnost, děj v prostorových vztazích -Náměty, činnosti, práce s piktogramy, rituály, „matematické pohádky“, dětské kolektivní práce etc.

 

 

 

Akce je určena pro pedagogy MŠ

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png