Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání - ZDARMA

Termín konání: 19. 3. 2019, 9:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín
Kontaktní osoba

Ing. Stanislava Mrkvová, tel: +420 728 582 420, mrkvova@sssbrno.cz

Obsah semináře:
 

Seminář se bude věnovat problematice kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ. Implementace znalostí specifik osobnosti a vzdělávacích potřeb nadaného a mimořádně nadaného dítěte je základní podmínkou pro jeho adekvátní psychický vývoj a v budoucnu i pro uplatnění jeho nadání ve prospěch naší společnosti. Pedagogové budou seznámeni s odborně psychologickými a pedagogickými aspekty problematiky vzdělávání kognitivně nadaných dětí na základě dlouholetých poradenských zkušeností a v souladu s novými pravidly dle §16-19 školského zákona a vyhlášky 27/2016 Sb.

 

Spolupráce a kompetence pedagogicko-psychologické poradny, školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, příp. školní psycholog/speciální pedagog) a pedagogů v péči o nadané a mimořádně nadané žáky.

 

Cílem semináře je prohloubit pedagogické kompetence učitelů v oblasti vzdělávání kognitivně nadaných a mimořádně nadaných dětí s důrazem na možnosti individualizace jejich vzdělávání a pedagogické podpory a tvorby a evaluace IVP, v souladu s novými podmínkami dle §16-19 školského zákona a vyhlášky 27/2016 Sb.

Akce je určena pedagogickým pracovníkům ZŠ 1. a 2. st.

Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání
Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání
Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání
Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání

Poslední novinky

Termín konání: 22. 3. 2019, 9:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 8. 4. 2019, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png