Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí

Termín konání: 25. 3. 2019, 13:00 - 18:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Seminář je zaměřený na problematiku neurotických projevů, neuróz dané věkové skupiny. 1. Základní teoretické poznatky o neuróze, disponovaní jedinci 2. Faktory, které se na neurotizaci jedince podílejí, kritické vývojové fáze, vývojové úkoly (např. zaškolení v MŠ, ZŠ,…) 3. Neurotické projevy, neurózy (mluvní neurózy, tikové poruchy, neurotické bolesti břicha, neurotické zvracení, úzkostné neurózy,...) 4. Neuróza – funkční onemocnění ve vztahu k onemocnění tělesnému – psychosomatickému; neuroticky disponovaní jedinci – neurotizující vlivy – vyjádřené neurotické obtíže v oblasti psychické i tělesné 5. Možnosti působení pedagoga, co pomáhá a škodí v rámci výchovy i vzdělávání, seznámení s relaxačními technikami, intervence pedagoga, spolupráce s odborníky 6. Výchovné vedení dětí s danými obtížemi 7. Kazuistiky 8. Metodické materiály a další odborná literatura

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ.

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí

Poslední novinky

Termín konání: 22. 3. 2019, 9:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 8. 4. 2019, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png