Osob. vývoj dětí z nefunkčních rodin, aneb příklady dobré praxe v ústav. výchově

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

-uvedení do tématu, respondenti zapojeni do úvodní interakce -vymezení základních pojmů týkajících se tématu: dobrá praxe, osobnost, typologie rodin, ústavní výchova, kazuistika, sociálně patologické jevy apod.

-metody výchovné práce v ústavní výchově s dětmi: s nadáním, s dětmi delikventními, s dětmi užívající návykové látky, s dětmi týranými a zneužívanými, s dětmi s mentálním postižením – formou kazuistických příkladů

Závěr semináře: diskuze, dotazy, „doznívání“ myšlenek respondentů; zpětná vazba.

 

Cílem semináře je seznámení s problematickou výchovou dětí z nefunkčních rodin. V semináři budou pomocí kazuistik z praxe vybrány případy, kdy podaří zdárně pracovat s dětmi v ústavní výchově – dětském domově. Seminář je určen pro pedagogy, kteří se ve své praxi potýkají se specifiky výchovy dětí se špatnou nebo neexistující rodičovskou péčí.

Seminář mohou navštívit jak učitelé MŠ, tak ZŠ i asistenti pedagoga .

Poslední novinky

Termín konání: 22. 3. 2019, 9:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 8. 4. 2019, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png