Osobnost pedagoga

Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Obsah semináře:

Ve vzdělávací činnosti, ale i v prezentaci školy na veřejnosti je profesionalita na základě vědomostí, soustavného vzdělávání, vystupování a komunikaci prvořadou podmínkou práce každého pedagoga a vytváří jeho image. Aby pedagog mohl aktivizovat žáky, musí nejdříve aktivizovat sebe.

Obsah:

- Osobnost pedagoga – pedagog vychovatel

- pedagog – kolega, podřízený, nadřízený

- pedagog – jedinečná osobnost

- pedagog – člověk

- transakční analýza (rodič, dospělý, dítě)

- Pedagogické schopnosti a dovednosti

- Styly výchovy, výchovné postupy

- Komunikace učitele se žáky a rodiči

Seminář je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupeň a malotřídky, ZŠ 2. stupeň, SOŠ, Speciální školy.

Osobnost pedagoga
Osobnost pedagoga
Osobnost pedagoga
Osobnost pedagoga

Poslední novinky

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 8. 3. 2019, 9:00 - 13:000 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 15. 3. 2019, 08:30 – 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png