Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Sebepoznání a sebereflexe pedagogů -Osobnostní rozvoj pedagogů – práce s potenciálem, práce s cílem -Vyhoření v profesi a osobním životě a jeho prevence – ohrožené skupiny, znaky a fáze vyhoření, prevence a řešení vyhoření v praxi -Komunikační dovednosti v praxi pedagogů – roviny, ze kterých komunikujeme, vliv zrcadlení v komunikaci s dětmi a dospělými, emoční a racionální rovina v komunikaci profesní a osobní, základní komunikační pasti, formy efektivní a asertivní komunikace v praxi, předsudky v komunikaci a práce s nimi -Problémy a konflikty v mezilidských vztazích pedagogů, nástin typů nejčastějších konfliktů v praxi, konflikty pracovní a osobní, efektivní a neefektivní způsoby řešení konfliktů, typy krizí a konflikty v období krize -Střídání rolí v životě pedagoga – pedagog ve škole, mimo školu, vzájemné ovlivňování obou světů, sladění osobního a pracovního života. Pedagog a jeho kompetence ve škole, pedagog taktéž rodičem v osobním životě

Akce je určena pedagogům MŠ, ZŠ 1. a 2. stupeň, DDM, CVČ, školní družiny a klubu.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png