Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Sebepoznání a sebereflexe pedagogů -Osobnostní rozvoj pedagogů – práce s potenciálem, práce s cílem -Vyhoření v profesi a osobním životě a jeho prevence – ohrožené skupiny, znaky a fáze vyhoření, prevence a řešení vyhoření v praxi -Komunikační dovednosti v praxi pedagogů – roviny, ze kterých komunikujeme, vliv zrcadlení v komunikaci s dětmi a dospělými, emoční a racionální rovina v komunikaci profesní a osobní, základní komunikační pasti, formy efektivní a asertivní komunikace v praxi, předsudky v komunikaci a práce s nimi -Problémy a konflikty v mezilidských vztazích pedagogů, nástin typů nejčastějších konfliktů v praxi, konflikty pracovní a osobní, efektivní a neefektivní způsoby řešení konfliktů, typy krizí a konflikty v období krize -Střídání rolí v životě pedagoga – pedagog ve škole, mimo školu, vzájemné ovlivňování obou světů, sladění osobního a pracovního života. Pedagog a jeho kompetence ve škole, pedagog taktéž rodičem v osobním životě

Akce je určena pedagogům MŠ, ZŠ 1. a 2. stupeň, DDM, CVČ, školní družiny a klubu.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png