Peněžní fondy v příspěvkových organizacích

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO):

- vymezení složek majetku - náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností - výsledek hospodaření a jeho použití Zdroje financování činnosti PO

- dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů,

- vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb: - fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb,

- rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů - fond reprodukce majetku (investiční fond) Specifika hospodaření s FKSP - rozpočet fondu, tvorba fondu,

- peněžní prostředky FKSP, majetek pořízený z FKSP - čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb. - složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů.

Seminář je určen pro všechny typy škol.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png