Peněžní fondy v příspěvkových organizacích

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO):

- vymezení složek majetku - náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností - výsledek hospodaření a jeho použití Zdroje financování činnosti PO

- dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů,

- vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb: - fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb,

- rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů - fond reprodukce majetku (investiční fond) Specifika hospodaření s FKSP - rozpočet fondu, tvorba fondu,

- peněžní prostředky FKSP, majetek pořízený z FKSP - čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb. - složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů.

Seminář je určen pro všechny typy škol.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png