Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence

Termín konání
Kurz proběhne ve dnech: 16.09.2019 - 08.00 - 16.00, 17.09.2019 - 08.00 - 16.00, 18. 09. 2019 - 08.00 - 16.00, 19. 9. 2019 - 08.00 - 16.00. Závěrečný pohovor: 3. 12. 2019.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Městský úřad Břeclav, zasedací místnost
Kontaktní osoba

PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe): - logopedie, systém logopedické péče v ČR, vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje, - patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči, - metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry, - logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ. Kurz proběhne ve dnech: 16.09.2019 -  08.00 - 16.00, 17.09.2019 -  08.00 - 16.00, 18. 09. 2019 - 08.00 - 16.00, 19. 9. 2019 - 08.00 - 16.00. Závěrečný pohovor: 3. 12. 2019

Ukončení studia: Kurz je podmíněn alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png