Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku

Termín konání: 29. 3. 2019, 9:00 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, e-mail: ratajska@sssbrno.cz

Obsah semináře:

-školských právních předpisů a předpisů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí

-právních předpisů v pracovně právní oblasti – zejména zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o specifických zdravotních službách, prováděcích právních předpisů,

-občanského zákoníku a jeho aplikace ve školské praxi (se zaměřením na práva a povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců; právní postavení školy jako právnické osoby, občanských sdružení transformovaných na spolky, odpovědnost za škodu, uzavírání smluv)

-správního řádu a jeho aplikace ve školské praxi,

-dalších důležitých právních předpisů, zejména autorského zákona, zákona o veřejných zakázkách, zákonů upravujících hospodaření škol

-Chronologický přehled změn právních předpisů v průběhu posledního roku s důrazem na vzájemné vztahy předcházející a nové právní úpravy

-Důsledky nové právní úpravy pro činnost škol a školských zařízení, změny plánování a obsahu činnosti, úprava interní dokumentace.

Seminář je určen pro MŠ, 2. st. ZŠ.

Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku
Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku
Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku
Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku

Poslední novinky

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 8. 3. 2019, 9:00 - 13:000 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 15. 3. 2019, 08:30 – 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png