Příklady dobré praxe

Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání, a zároveň si vyzkoušet podle instrukcí sestavit návrh vlastního souboru příkladu dobré praxe jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi. Rozpracované aktivity, příklady dobré praxe budou tzv. inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit - zejména ve školní družině, školním klubu, středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě.

 Pro pedagogy DDM, školní družiny

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png