Příklady dobré praxe

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání, a zároveň si vyzkoušet podle instrukcí sestavit návrh vlastního souboru příkladu dobré praxe jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi. Rozpracované aktivity, příklady dobré praxe budou tzv. inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit - zejména ve školní družině, školním klubu, středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě.

 Pro pedagogy DDM, školní družiny

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 10. 12. 2019, 09:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 17. 01. 2020, 09:00 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png