Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení

Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Účastníci budou seznámeni s rizikovými symptomy školní neúspěšnosti na počátku školní docházky a příčinami školního neprospěchu ze strany dítěte. Obsah semináře: - rozumové nadání, inteligence, intelekt - úroveň rozumového nadání, struktura rozumového nadání, dynamika poznávacích funkcí, přizpůsobení vyučovacího procesu intelektovým možnostem žáka, názornost ve vyučovacím procesu - osobnostní faktory mající vliv na školní výkonnost - nižší frustrační tolerance, nedostatky v práceschopnosti, nedostatky v motivačních a volních procesech, astenické a neurastenické rysy - zdravotní problematika - častá nemocnost, hospitalizace, dlouhodobá absence, zdravotní oslabení, legislativa, vliv organicity na školní výkon, výukové deficity a jejich řešení - možnosti pozitivního ovlivnění školního neprospěchu ze strany učitele.

Pro pedagogy ZŠ.

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png