Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Účastníci budou seznámeni s rizikovými symptomy školní neúspěšnosti na počátku školní docházky a příčinami školního neprospěchu ze strany dítěte. Obsah semináře: - rozumové nadání, inteligence, intelekt - úroveň rozumového nadání, struktura rozumového nadání, dynamika poznávacích funkcí, přizpůsobení vyučovacího procesu intelektovým možnostem žáka, názornost ve vyučovacím procesu - osobnostní faktory mající vliv na školní výkonnost - nižší frustrační tolerance, nedostatky v práceschopnosti, nedostatky v motivačních a volních procesech, astenické a neurastenické rysy - zdravotní problematika - častá nemocnost, hospitalizace, dlouhodobá absence, zdravotní oslabení, legislativa, vliv organicity na školní výkon, výukové deficity a jejich řešení - možnosti pozitivního ovlivnění školního neprospěchu ze strany učitele.

Pro pedagogy ZŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png