Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře:

Psychomotorický vývoj dvouletého dítěte -Vývoj základních schopností a dovedností (motorika, řeč, kognice) -Emoční vývoj a socializace dvouletých dětí: o vývoj sociální reaktivity o vývoj sociálních kontrol o osvojení sociálních rolí -Princip libosti – egocentrické období. -Hra –nejpřirozenější projev dítěte – rozvoj a utváření hry. Možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – úskalí adaptace Tato část semináře je zaměřena na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu MŠ a na ně navazující možná další úskalí. -Utváření hodnotové orientace za pomocí vytyčování hranic, osvojování norem, vzorců chování… -Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv -Jak mohou rodiče i učitelé napomoci k úspěšné adaptaci – strategie při zvládání adaptačních obtíží.

Akce je určena pedagogům MŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png