Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Obsah semináře: - mozková kůra, limbický systém, biochemický transport emocí - co měří IQ (typy lidské inteligence) – EQ? - znalost vlastních emocí - zvládání emocí - schopnost sám sebe motivovat - vnímavost k emocím jiných lidí – empatie - učení se umění mezilidských vztahů - rané dětství, batolecí a předškolní věk, střední a pozdní dětství – jejich emoční systém - řeč těla – mimoslovní komunikace ( neverbální komunikace trvá nepřetržitě ) ve vztahu k rozvoji emočnímu: gesta, mimika, taktilita podnětů - kasuistika – praxe, osobní zkušenosti.

 Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, školní družiny.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png