Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Termín konání
Lektor - PhDr. Libor Kyncl
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Cílem vzdělávacího programu je posílit mentorské dovednosti účastníků k tomu, aby byli lépe vybaveni dovednostmi poskytovat kolegiální podporu svým kolegům – pedagogům. Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům škol, kteří pracují jako externí nebo interní mentoři, nebo alespoň používají mentorský přístup v podpoře profesního rozvoje svých kolegů.

Určeno pro pedagogy ZŠ, SŠ

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png