Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Termín konání
-
Lektor - PhDr. Libor Kyncl
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Cílem vzdělávacího programu je posílit mentorské dovednosti účastníků k tomu, aby byli lépe vybaveni dovednostmi poskytovat kolegiální podporu svým kolegům – pedagogům. Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům škol, kteří pracují jako externí nebo interní mentoři, nebo alespoň používají mentorský přístup v podpoře profesního rozvoje svých kolegů.

Určeno pro pedagogy ZŠ, SŠ

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png