Sebepoznání pro pedagogické pracovníky

Termín konání: 8. 4. 2019, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Ing. Stanislava Mrkvová, tel: +420 728 582 420, mrkvova@sssbrno.cz

Obsah semináře:

Proč je sebepoznání tak důležité při práci s druhými? Oblasti sebepoznání potřebné pro kvalitní výkon práce pedagoga. Čtyři komunikační typy lidí – kde jsem já a jak zacházet s ostatními typy? Jak zacházím s mocí? Já v očích druhých lidí a význam zpětné vazby. Spouštěče mého neprofesionálního chování (a co proti nim). Co (ne)dělám pro to, aby mě učitelské povolání těšilo i po létech? A co dále? Můj plán dalšího rozvoje. Cíl semináře: Přesvědčit o tom, že sebepoznání je důležitá součást výkonu pedagogických profesí. Pomoci zmapovat silné a slabší momenty vlastního výkonu učitelské profese. Zreflektovat vlastní osobnostní typ. Přinést praktická doporučení pro jednání s lidmi odlišného typu. Podpořit uvědomění významu vzájemného poskytování zpětné vazby. Vybavit dovedností profesionálně poskytnout i přijmout zpětnou vazbu. Inspirovat stran možností prevence syndromu.

 

Mgr.Jakub Šindler - metodik vzdělávání, trenér, osobní a profesní kouč.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupeň a malotřídky, ZŠ 2. stupeň, Gymnázia, SOŠ, VOŠ, Speciální školy.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín výuky: 12.09.2019, 08.00 - 18.00 24.09.2019, 13.00 - 17.30 01.10.2019, 13.00 - 17.30, rozsah 30 hodin
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Termín konání
-
Lektorkou semináře je Mgr. Milena Mikulková
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png