Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822 ,sevcikova@sssbrno.cz

Obsah semináře:

Výuka matematiky (matematická gramotnost) je stále komentována v odborném i denním tisku. Nedaří se zvýšit její oblíbenost, i když je matematika nepostradatelnou součástí každodenního života. Na počátku školní docházky ji mají děti rády. Je samozřejmé, že postupně se demonstrační pomůcky mění a výuka se více opírá o představivost a logické úvahy. Na této cestě zájem o matematiku klesá, někde naopak narůstá i averze vůči tomuto vyučovacímu předmětu. Obsahem tohoto semináře by měla být snaha hledat cesty, jak výše popsanou situaci začít měnit.

- různé přístupy k řešení matematických úloh pomocí aritmetických postupů     

- demonstrace různorodosti řešení algebraických úloh                                 

- vhodné pomůcky při řešení problematických částí učiva                     

- seznámení se s pomůckami, se kterými je možné výuku podpořit a zefektivnit

- diskuse, závěr

Akce je určena pro pedagogické pracovníky gymnázií a ZŠ 2. st.

Poslední novinky

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 8. 3. 2019, 9:00 - 13:000 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 15. 3. 2019, 08:30 – 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png