Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

Termín konání: 7. 3. 2019, 8:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, e-mail: ratajska@sssbrno.cz

1. Hodnocení výsledků vzdělávání jako součást autoevaluace školy – požadavky RVP PV
2. Systém autoevaluace mateřské školy – prostředky a cíle autoevaluace, zpracování v ŠVP
3. Pedagogická diagnostika – diagnostické metody, diagnostické chyby, zásady diagnostické činnosti
4. Dostupné diagnostické nástroje – metodika VÚP, Oregonská metoda, nástroj Ro K
5. Záznamový arch PREDICT (Syslová, Kratochvílová 2016) – vznik nástroje, jeho použití, písemná i elektronická verze
6. Portfolio dítěte – diagnostické portfolio (Kratochvílová, 2014) jeho využití pro plánování a komunikaci s rodiči, výuková videa (Syslová, Chaloupková, 2015)
7. Proces autoevaluace a diagnostikování – využití získaných informací k podpoře rozvoje dítěte jak plánovat na základě získaných informací individuální rozvoj dítěte

Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

Poslední novinky

Termín konání: 6. 3. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Místo: Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 8. 3. 2019, 9:00 - 13:000 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 13. 3. 2019, 13:00 - 17:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 15. 3. 2019, 08:30 – 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše

30x30_facebook_icon.png