Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz

Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Obsah bude rozdělen na oblast týkající se: - změn v oblasti kardiopulmonální resuscitace v první pomoci – diagnostika náhlé zástavy oběhu, uvolnění dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž apod., - specifik kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí, - upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch kategoriích, ve kterých nedošlo k obsahovým změnám, - praktických ukázek a prevence, - aktuálních novinek k datu konání, - školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě apod.).

Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ.

Poslední novinky

Místo
ON-LINE

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png