Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Obsah bude rozdělen na oblast týkající se: - změn v oblasti kardiopulmonální resuscitace v první pomoci – diagnostika náhlé zástavy oběhu, uvolnění dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž apod., - specifik kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí, - upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch kategoriích, ve kterých nedošlo k obsahovým změnám, - praktických ukázek a prevence, - aktuálních novinek k datu konání, - školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě apod.).

Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ.

Poslední novinky

Termín konání
-
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png