Informace o provozu podatelny


Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

1. Umístění a úřední hodiny podatelny

Budova Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, místnost č. 307 PODATELNA.

Pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 - 13:00 hod. úřední den
Úterý 8:00 – 11:00, 12:00 - 13:00 hod. úřední den
Středa 8:00 – 11:00, 12:00 - 13:00 hod. úřední den
Čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 - 13:00 hod. úřední den
Pátek 8:00 – 11:00, 12:00 - 13:00 hod. úřední den

2. Adresa pro doručování dokumentů

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15
602 00 Brno

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument nezpracováváme.

3. Příjem dokumentů v digitální podobě (datových zpráv)

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit podání těmito způsoby:

  • Zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny podatelna@sssbrno.cz
  • Zaslat do datové schránky ID 8952mi6

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

  • paměťové médium USB se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS
  • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny a maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.
Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

4. Přípustné formáty datové zprávy

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v povolených formátech. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, elektronické podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat naleznete v seznamu níže.

5. Potvrzení doručení zprávy

Datové zprávy, doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou v případě jejich přijetí potvrzovány e-mailovou zprávou ve tvaru uvedeném níže. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit).

Vzor potvrzení o doručení:

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:
Datum doručení: [DD.MM.RRRR HH:MM:SS]
Předmět: [předmět doručeného e-mailu]
Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.sssbrno.cz/informace-o-provozu-podatelny

Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek. 

6. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod.

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát, zpráva infikována virem apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

7. Seznam zaměstnanců určených pro zajištění příjmu el. podání

Lucie Smejkalová, tel: 543 426 021

Vaše dotazy, týkající se příjmu el. podání, zasílejte na elektronickou adresu podatelny, případně volejte na výše uvedené telefony.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png