Zaměstnanci

Jméno Telefon E-mail Pracoviště Úsek a funkce
Ing. Stanislava Mrkvová 728582420 mrkvova@sssbrno.cz Hodonín Úsek vzdělávání
Drahomíra Ševčíková 733500822 sevcikova@sssbrno.cz Hodonín Úsek vzdělávání
PaedDr. Magda Zálešáková 603867660 zalesakova@sssbrno.cz Hodonín vedoucí pracoviště

30x30_facebook_icon.png