Kreativní tvorba pro učitele všech aprobací

Podrobnosti
Termín konání: 26. 4. a 3. 5. 2019, 11:30 - 14:45 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková, tel:+420 543 426 060, e-mail: kolackova@sssbrno.cz

Text

Současné možnosti vytváření jednoduchých výukových materiálů a testů.
Ukázky hotových materiálů určených pro práci se žákem – procvičování, upevňování učiva, zpětná vazba, didaktická hra. Materiály vytvářené učitelem pro současnou moderní výuku (interaktivní tabule, dotyková zařízení, využití internetu).
• Metodika tvorby materiálů a testů pro klasická, mobilní a dotyková zařízení. Rozdíly v požadavcích na výukový materiál – interaktivní cvičení. Zásady tvorby materiálů, zásady tvorby testů. Využití při výuce nebo pro domácí procvičování.
• Tvorba výukových materiálů a interaktivních cvičení pomocí online prostředí.
• Zpětná vazba a testování pomocí online aplikací.
• Tvorba didaktických her a aplikací pomocí nástrojů LearningApps.
• Nástroje sdílení a spolupráce (blog, glog, nástěnky – Linoit, Pinterest).
• Praktické cvičení: tvorba výukových materiálů, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých předvedených aplikacích.

Pro všechny pedagogické pracovníky se zájmem o prohloubení svých znalostí v oblasti  ICT programů a technologií.

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Termín konání: 5. 6. 2019, 10:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 19. 8. - 23. 8. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png