Připravujeme!

Podrobnosti
Připravujeme nové kurzy ICT pro školní rok 2019/2020. Zahájení jednotlivých kurzů v září, říjnu a listopadu. Podrobnosti a termíny najdete včas na našich webových stránkách.
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková, tel:+420 543 426 060, e-mail: kolackova@sssbrno.cz

Text

Připravujeme:

Didaktika vvyužití ICT volnočasových aktivitách - výběr vhodných dotykových zařízení pro využití ve volném čase dětí a mládeže, využití dotykových zařízení při indoorových volnočasových aktivitách (společenské hry pro tablety, využití při sportovních a uměleckých aktivitách), využití zařízení typu AppleTV, využití při vedení zájmových vzdělávacích akcí (v kroužcích zaměřených na jazyky), multimediální funkce dotykových zařízení a další.

Didaktika využití ICT v českém jazyce - ICT zařízení při výuce českého jazyka, PC, mobilní a dotyková zařízení, didaktické pomůcky, metodické postupy využití ICT ve výuce ČJ, aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku ČJ s přihlédnutím k různým operačním systémům (online aplikace, aplikace pro tvorbu materiálů - doplňovačky, křížovky, slovní mraky), využití ICT při výuce ČJ s aplikací tvořivých metod (didaktické hry, tvorba časopisu) a další.

Mediální výchova - podpora kritického myšlení - v semináři se účastíci seznámí s metodami ověřování informací, vyzkouší si konkrétní metodiky využitelné v rámci mediální výchovy zaměřené na dezinformace a jejich analyzování, dále se seznámí s možnostmi zapojení mediální výchovy napříč předměty a s širokou nabídkou materiálů a programů pro podporu kritického myšlení v rámci mediální výchovy.

Moderní technologie ve výuce - seminář je zaměřen na seznámení učitelů s moderními ICT nástroji na podporu vzdělávání, moderní didaktické pomůcky a jejich využití (interaktivní zařízení, mobilní interaktivní zařízení, hlasovací systémy, zařízení pro měření, výukové stavebnice), virtuální systémy, softwarové řešení (programy pro řízení výuky, didaktické počítačové programy, didaktické hry), informační zdroje, internetové portály pro vzdělávání a další.

Online kvízy, didaktické hry a testy na tabletech, mobilech i v PC - pro účastníky je k dispozici velké množství online služeb pro tvorbu didaktických her a kvízů. Pomocí služeb jako jsou například Kahoot!, Quizlet, Socrative, Plickers a mnohé další je možné lehce vytvořit zajímavý obsah pro testování, nácvik nebo didaktickou hru. K tomu lze využít jakékoliv mobilní zařízení nebo počítač.

Využijte Google Classrom na maximum - GSuite je komplexní cloudové řešení, které nabízí firma Google školám a neziskovým organizacím zdarma. Umožní škole zřídit Google účty jak pro učitele, tak i pro žáky, organizovat jejich poštu, kalendář, spravovat dokumenty i hardware. Zajišťuje výborné sdílení a spolupráci v rámci týmů. Může se stát doplňkem vaší školní infrastruktury nebo i plnohodnotnou náhradou souborového či poštovního serveru.

Využití tabletu ve volnočasových aktivitách - cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače – tabletu ve výuce na ZŠ a SŠ. Naučí se základy práce s tablety v prostředí operačních systémů Windows, Apple iOS a Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině.

Gsuite od firmy Google jako cloudové řešení školní agendy - Google Classroom (Google Učebna) je velmi intuitivní, funkční a pohodlný způsob vzdálené podpory výuky. Oproti konkurenčnímu a rozšířenému Moodle má velké množství výhod. V rámci kurzu si ukážeme, jak jej plně využít ve školství v rámci výuky. Provedeme základní registraci a nastavení tak, aby jej každý účastník mohl okamžitě nasadit do své pedagogické praxe.

Pro všechny pedagogické pracovníky se zájmem o prohloubení svých znalostí v oblasti  ICT programů a technologií.

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Přejeme Vám krásné letní prázdniny.
Těšíme se na další příjemnou spolupráci v novém školním roce 2019/2020.
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png