Kvalifikační studia 2020

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


Studium k výkonu specializovaných čiností, koordinace v oblasti ICT
Více informací: Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Mgr. Hana Knapová, +420 543 426 026, knapova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro učitele
Více informací: Studium pedagogiky pro učitele, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro vychovatele
Více informací: Studium pedagogiky pro vychovatele, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod.
Více informací: Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod., únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Více informací: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, říjen 2020
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, +420 543 426 056, prokesova@sssbrno.cz


Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Více informací: Studium pro ředitele škol a školských zařízení, říjen 2020
Kontakt: Naďa Zhořová, +420 543 426 068, zhorova@sssbrno.cz


Studium pro asistenta pedagoga
Více informací: Studium pro asistenta pedagoga, říjen 2020, obsazeno
Kontakt: Mgr. Monika Součková, +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz


Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence
Více informací: Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence, listopad 2020
Kontakt: Mgr. Ludmila Jarošová, +420 543 426 0128, jarosova@sssbrno.cz


Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rozsahu 64 hodin (nové)
Více informací: Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rozsahu 64 hodin (nové), leden 2021
Kontakt: Naďa Zhořová, +420 543 426 068, zhorova@sssbrno.cz


Studium pro školní metodiky prevence
Více informací: Studium pro školní metodiky prevence, březen 2021
Kontakt: Ing. Michal Slezák, +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz


 

Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT je zaměřeno na pedagogické pracovníky v oblasti ICT.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení je zaměřeno na ředitele škol pro splnění zákonných vzdělávacích podmínek pro výkon jejich funkce.

Studium pedagogiky pro učitele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.  Kritérium splnění kvalifikačních předpokladů je dosažené vzdělání vyšší než úplné střední s maturitou (DiS.,Bc. a vyšší).

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod. je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.

Studium pro školní metodiky prevence je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence je určena pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

 

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png