Kvalifikační studia 2020

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rozsahu 64 hodin (nové)
Více informací: Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rozsahu 64 hodin (nové), listopad 2019, obsazeno
Kontakt: Naďa Zhořová, +420 543 426 068, zhorova@sssbrno.cz


Studium k výkonu specializovaných čiností, koordinace v oblasti ICT
Více informací: Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Mgr. Hana Knapová, +420 543 426 026, knapova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro učitele
Více informací: Studium pedagogiky pro učitele, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro vychovatele
Více informací: Studium pedagogiky pro vychovatele, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod.
Více informací: Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod., únor 2020, obsazeno
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Více informací: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, únor 2020, obsazeno
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, +420 543 426 056, prokesova@sssbrno.cz


Studium pro školní metodiky prevence
Více informací: Studium pro školní metodiky prevence, březen 2020, obsazeno
Kontakt: Ing. Michal Slezák, +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz


Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Více informací: Studium pro ředitele škol a školských zařízení, duben 2020
Kontakt: Jana Daňková, +420 543 426 029, dankova@sssbrno.cz


Studium pro asistenta pedagoga
Více informací: Studium pro asistenta pedagoga, říjen 2020
Kontakt: Mgr. Monika Součková, +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT je zaměřeno na pedagogické pracovníky v oblasti ICT.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení je zaměřeno na ředitele škol pro splnění zákonných vzdělávacích podmínek pro výkon jejich funkce.

Studium pedagogiky pro učitele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.  Kritérium splnění kvalifikačních předpokladů je dosažené vzdělání vyšší než úplné střední s maturitou (DiS.,Bc. a vyšší).

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod. je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.

Studium pro školní metodiky prevence je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.

 

Poslední novinky

Nabízíme vám pomoc při řešení on-line výuky na vašich školách, a to formou webinářů. Naše personalizované webináře máme připraveny pro pedagogické sbory tak, aby vám pomohly s konkrétním řešením přímo na míru vaší škole.

Využijte ZDARMA naší eJMŠKOLY - odbornou webovou knihovnu, která nabízí příležitosti pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png