Metodická podpora vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace nabízí od září 2019 školám a školským zařízením, které zřizuje Jihomoravský kraj, metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení. Podpora je zaměřena na výklad právních předpisů s akcentem na školskou praxi.

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mají možnost využívat tuto službu formou elektronické komunikace, osobní konzultace a formou metodických setkání.

Metodická podpora je krajským školám a školským zařízením poskytována zdarma!

Kontaktní osoby:
JUDr. Hana Poláková, tel: 606 741 883, e-mail: podpora.rizeni@sssbrno.cz

 

Poslední novinky

Nabízíme vám pomoc při řešení on-line výuky na vašich školách, a to formou webinářů. Naše personalizované webináře máme připraveny pro pedagogické sbory tak, aby vám pomohly s konkrétním řešením přímo na míru vaší škole.

Využijte ZDARMA naší eJMŠKOLY - odbornou webovou knihovnu, která nabízí příležitosti pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


30x30_facebook_icon.png