Metodická podpora vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace nabízí od září 2019 školám a školským zařízením, které zřizuje Jihomoravský kraj, metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení. Podpora je zaměřena na výklad právních předpisů s akcentem na školskou praxi.

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mají možnost využívat tuto službu formou elektronické komunikace, osobní konzultace a formou metodických setkání.

Metodická podpora je krajským školám a školským zařízenín poskytována zdarma!

Kontaktní osoby:
JUDr. Hana Poláková, tel: 606 741 883, e-mail: podpora.rizeni@sssbrno.cz

 

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termín konání: 27. 09. 2019, 12.00 - 16.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, 2. patro, aula
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 15. 10. 2019, 9:00 - 14:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png