Metodická podpora vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace nabízí od září 2019 školám a školským zařízením, které zřizuje Jihomoravský kraj, metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení. Podpora je zaměřena na výklad právních předpisů s akcentem na školskou praxi.

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mají možnost využívat tuto službu formou elektronické komunikace, osobní konzultace a formou metodických setkání.

Metodická podpora je krajským školám a školským zařízením poskytována zdarma!

Kontaktní osoby:
JUDr. Hana Poláková, tel: 606 741 883, e-mail: podpora.rizeni@sssbrno.cz

 

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání
10. a 3. 2020, 09:30 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
17. 3. 2020, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
19. 3. 2020, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
20., 21. , 25., 26. a 27. 3. 2020
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png