Metodická podpora vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace nabízí od září 2019 školám a školským zařízením, které zřizuje Jihomoravský kraj, metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení. Podpora je zaměřena na výklad právních předpisů s akcentem na školskou praxi.

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mají možnost využívat tuto službu formou elektronické komunikace, osobní konzultace a formou metodických setkání.

Metodická podpora je krajským školám a školským zařízením poskytována zdarma!

Kontaktní osoby:
JUDr. Hana Poláková, tel: 606 741 883, e-mail: podpora.rizeni@sssbrno.cz

 

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png