Novinkou je elektronická forma osvědčení 

Jednou z důležitých změn VOP je přechod na elektronickou formu osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Všem účastníkům našich vzdělávacích akcí proto doporučujeme, aby si osvědčení, která od nás obdrží do e-mailové schránky, archivovali pro své budoucí potřeby nebo pro potřeby svého zaměstnavatele.

V listinné podobě budeme nadále vydávat pouze osvědčení o absolvování studia (např. studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium pedagogiky pro učitele, studium pro asistenty pedagoga nebo studium k výkonu specializované činnosti). Ve srovnání s osvědčeními z jiných vzdělávacích akcí se jedná o osvědčení, která přiznávají kvalifikaci k výkonu příslušné činnosti a nemohou být nahrazena elektronickou formou osvědčení. 
 

Jednotné podmínky storna přihlášky na akce

Další důležitou změnou VOP je zjednodušení podmínek ukončení účasti na vzdělávací akci. Pokud se jako přihlášený účastník nebudete moci vzdělávací akce zúčastnit, můžete za sebe vyslat jiného účastníka – tuto změnu nám jen ohlásíte. Pokud tento postup ve vašem případě nebude možný, zaplacené kurzovné vám vrátíme v plné výši, pokud se z akce odhlásíte do data termínu uzávěrky přihlášek. Po uplynutí termínu uzávěrky přihlášek s vaší účastí počítáme.

Věříme, že s našimi službami v oblasti pořádání vzdělávacích akcí, kurzů a studií budete i nadále spokojeni.
 

Aktuální znění nových VOP je zveřejněno ZDE.