V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Webináře byly zaměřeny především na podporu pedagogů v oblasti ICT (výuka na dálku – Google Classroom, MS Teams aj.), ale samozřejmě byla realizována i řada webinářů z dalších vzdělávacích oblastí (např. speciální pedagogika, předškolní pedagogika, provoz a řízení, komunikační dovednosti, psychologie, prevence, polytechnická výchova, společenské vědy ... ).

Zároveň jsme zaznamenali velký nárůst návštěvnosti naší webové knihovny, která nabízí 131 odborných elektronických interaktivních učebnic e-JMŠKOLY.

Velmi si vážíme vaší přízně a děkujeme za vaši podporu.