Proč je osvědčení DVPP v elektronické formě výhodnější?

Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem nejen do zprávy o realizaci, ale i pro kontrolu na místě“, odpovídá MŠMT na svých webových stránkách k jednomu z dotazů k tzv. šablonám. Pro školy i školská zařízení je tato forma výhodnější i proto, že originál elektronického osvědčení lze archivovat snáze než osvědčení vydané v listinné podobě.

 

Jaké osvědčení získáte po absolvování našich akcí DVPP?

Od začátku letošního kalendářního roku vydáváme osvědčení o absolvování akce průběžného vzdělávání výhradně v elektronické formě. O této změně jsme informovali v souvislosti s vydáním nových Všeobecných obchodních podmínek.

Aktuální znění nových VOP je zveřejněno ZDE.