Dne 19. 8. 2020 Středisko služeb školám uzavřelo memorandum o spolupráci s Elixírem do škol. Přečtěte si, co z něj vyplývá. 

Elixír do škol je organizací se sídlem v Praze, která vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Usiluje o to, aby se trvalé kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému a aby škola pedagogy i žáky bavila a s radostí poznávali a učili (se). Podporuje kantory, kteří mají chuť učit poutavou formou, a ve svých regionálních centrech jim poskytuje bezpečné prostředí pro vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace.

Obě organizace se dohodly na tom, že budou společně vyvíjet aktivity směřující ke vzájemné spolupráci při podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků a motivaci této skupiny v jejich další činnosti. Rozvoj této vzájemné spolupráce je dán zájmem obou organizací na zodpovědném poskytování služeb a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vedeným snahou o zvýšení kvality vzdělávacího procesu.

 

Spolupráce bude probíhat zejména v rozvoji kvalitní základny lektorů, mentorů, koučů a při pořádání společných vzdělávacích akcí.