Jednou z mnoha služeb nabízených Střediskem služeb školám je metodická podpora řízení pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj (JMK).  V rámci této služby jsou vedoucím pracovníkům nabízeny konzultace a semináře z oblasti řízení a pedagogického vedení s akcentem na výklad právních předpisů. 

Středisko služeb školám pořádá ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro ředitele škol a školských zařízení nový seminář zaměřený na novelu školského zákona a zákoníku práce

Seminář s názvem Právní předpisy pro ředitele škol a školských zařízení – novela školského zákona a novela zákoníku práce, povede zkušená lektorka JUDr. Hana Poláková v prostorách Administrativního a školicího centra, Cejl 73, Brno. Seminář se uskuteční v termínech 17. 8. a 7. 9. 2020.

Registrovat se na oba termíny semináře je možné po přihlášení zde.