V pátek 2.10. 2020 se uskutečnilo ve Wellness hotelu Panorama Blansko setkání ředitelů škol, které organizačně zajišťovalo Středisko služeb školám, pracoviště Blansko.

Cílem setkání bylo mimo jiné nabídnout ředitelům škol informace o možnostech vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol a pro učitele, kteří v současné době musí znovu čelit průběžně se měnícím podmínkám pro školní vzdělávání. 

Středisko služeb školám průběžně reaguje na aktuální situaci související s COVID-19, a to například pořádáním webinářů na aktuální témata jimiž jsou:

  • Jak nastartovat školní rok 2020/2021 s ohledem na doporučení ČŠI 
  • o podstatné ze vzdělávání na dálku 
  • Classroom základní kurz
  • Formativní hodnocení aneb zvládneme to na jedničku 
  • Řešení mimořádných událostí ve školách
  • GDPR v Praxi

Na tyto a další vzdělávací akce je možné se přihlásit zde.

Ředitelé škol měli na setkání také možnost vyslechnout přednášku JUDr. Hany Polákové k novinkám, které se letos objevily v novelách Zákoníku práce a ve Školském zákoně. 

Celé setkání proběhlo i přes zvýšená hygienická opatření související s COVID 19 v přátelské a příjemné atmosféře. Ze strany ředitelů škol byl vyjádřen zájem pravidelně se setkávat, diskutovat o aktuálních tématech, sdílet příklady dobré praxe i na jiných školách mimo okres Blansko a dále se vzdělávat.
 

Děkujeme všem ředitelům za účast a těšíme se na další setkání s Vámi.