Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo základní parametry nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Ten naváže na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. OP „tři vé“) v novém programovém období let 2021–2027.

Vítáme, že na místo určení „technokratického“ názvu využilo MŠMT příležitost 350. výročí úmrtí Učitele národů a operační program pojmenovalo na jeho počest.

Návrh ještě není definitivní. Bude se dále projednávat na meziresortní úrovni (mezi ministerstvy), poté bude projednán vládou a následně předložen Evropské komisi.

Další informace včetně celého dokumentu jsou dostupné ZDE.