Pro všechny, kdo s námi spolupracují, nebo využívají našich služeb, jsme vytvořili tradiční novoročenku s poděkováním.

S dalšími návštěvníky webových stránek, kteří naší širokou nabídku kurzů, vzdělávání a studií nebo služeb zatím nevyužívají, se budeme těšit na setkání třeba v roce 2021.

Rok 2020 byl nejen pro oblast školství náročný. Současně lze říci, že nepříznivá situace spojená s COVID-19, přinesla do školního prostředí mnohé, dlouho očekávané změny a posunula uvažování o možnostech školního vyučování. Věříme, že i vám se v této nelehké době podařilo nalézt nějaká pozitiva pro výuku vašeho předmětu nebo pro chod vaší školy.

 

PF 2021

zaměstnanci Střediska služeb školám